Ga naar content

Recente ontwikkelingen omtrent partneralimentatie

Recente ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de berekening en de duur van partneralimentatie. Het wetsvoorstel herziening partneralimentatie, alsmede de invloed van het kindgebonden budget zijn hier voorbeelden van. Wat verandert er voor u?

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie
Het initiatiefwetsvoorstel “Wet herziening partneralimentatie” is door de VVD, PvdA en D66 bij de Tweede Kamer ingediend op 19 juni 2015. Het doel is een eerlijkere, simpelere en kortere partneralimentatie. Na hevige kritiek is het wetsvoorstel gewijzigd. Het wetsvoorstel houdt nu het volgende in:

– De duur van de partneralimentatie wordt verminderd naar de helft van de totale duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar;
– Van deze maximumtermijn kan worden afgeweken indien er kinderen in het spel zijn die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt;
– De periode van partneralimentatie zal dan eindigen indien de kinderen deze leeftijd hebben bereikt;
– Tevens wordt de periode van partneralimentatie beëindigd indien de alimentatieplichtige ex-partner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt;
– Indien het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde ex-partner 10 jaar jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dan zal de alimentatieplicht vervallen zodra hij/zij die leeftijd heeft bereikt;
– De grondslag voor partneralimentatie zal hetzelfde blijven, namelijk de handhaving van welstand;
– Indien een partner opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat, of langer dan 6 maanden samenwoont, komt het recht op partneralimentatie te vervallen;
– De mogelijkheid om de partneralimentatie te wijzigen blijft bestaan;
– Onderlinge uitsluiting van partneralimentatie is niet mogelijk.

In situaties waar de alimentatie al vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet is vastgesteld of een verzoekschrift is ingediend, geldt de huidige wettelijke regeling. Momenteel is het nog onduidelijk wanneer de nieuwe wetgeving exact in werking zal treden.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget speelt reeds een rol bij de vaststelling van kinderalimentatie. Echter, ook in relatie tot partneralimentatie vormt het kindgebonden budget nu een punt van discussie. Enerzijds wordt gezegd dat het kindgebonden budget een vorm van inkomen is en dus meegenomen wordt in de vraag wat de behoefte is van de alimentatiegerechtigde ex-partner. Anderzijds wordt het kindgebonden budget gezien als een overheidstoeslag en mag het daarom niet meegenomen worden in de vaststelling van de partneralimentatie. De Hoge Raad heeft op 7 juli 2017 beslist dat het kindgebonden budget slechts bedoeld is voor het kind en niet om in het levensonderhoud van de verzorgende ouder te voorzien. Dit betekent dat de behoefte van de alimentatiegerechtigde ex-partner niet wordt beïnvloed door het kindgebonden budget dat hij/zij ontvangt voor het kind. Het wordt dus niet beschouwd als onderdeel van het inkomen.

Alimentatie indexering 2018
Per januari 2018 is de alimentatie met 1,5 % verhoogd. Gebruik de berekeningstool van het LBIO om uit te rekenen wat het nieuwe alimentatiebedrag per 1 januari 2018 is.

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij scheiden?

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een onderdeel van de scheiding. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven