fbpx
Ga naar content

Duur alimentatie: hoelang heeft u recht op partner- en/of kinderalimentatie?

Als u of uw partner na de scheiding niet voldoende inkomsten heeft om van te leven, dan heeft de ander de plicht om hierin bij te dragen door middel van partneralimentatie. Zijn er ook kinderen in het spel, dan moeten u en uw ex-partner afspraken maken over de kosten van verzorging en opvoeding van uw kind(eren). De ouder waarbij de kinderen wonen heeft recht op kinderalimentatie van de andere ouder. Maar hoe lang heeft u recht op partner- en kinderalimentatie?

Duur partneralimentatie
Partneralimentatie wordt vastgesteld voor de helft aantal jaren van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, met een maximum van 5 jaar.

Deze termijnen gelden ook voor een beëindigd geregistreerd partnerschap.

Zodra de wettelijke termijn verstreken is, stopt de betalingsverplichting automatisch. Er zijn echter ook nog andere redenen waardoor de betalingsverplichting kan eindigen. Dit is het geval wanneer de ontvangende partner gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, duurzaam gaat samenwonen, zelf weer genoeg inkomsten heeft, of overlijdt.

Het is ook mogelijk om samen met uw partner andere termijnen af te spreken. Het is dan van belang dit goed vast te leggen en u te laten adviseren door een specialist.

Let op: in het geval er niet voldoende draagkracht is, gaat de kinderalimentatie voor op de partneralimentatie.

Duur kinderalimentatie
Voor de duur van de kinderalimentatie geldt dat de alimentatieplicht stopt zodra het betreffende kind 21 jaar is. Ouders hebben voor kinderen van 18 tot 21 jaar (jongmeerderjarig) de plicht om bij te dragen in kosten voor levensonderhoud en studie, wat ook wel de “voortgezette onderhoudsplicht” wordt genoemd. Dit betekent dat de kinderalimentatie totdat het kind 18 jaar is aan de verzorgende ouder wordt betaald, maar daarna aan het betreffende kind zelf. Indien het kind werkt of studiefinanciering ontvangt tussen de leeftijd van 18 en 21 jaar, dan heeft dat invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Het is van belang om goede afspraken te maken met uw kind zodra hij/zij zelf de alimentatie ontvangt.

In sommige gevallen wordt de kinderalimentatie ook nadat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt voortgezet. Dit bijvoorbeeld zo wanneer er sprake is van een handicap.

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij scheiden?

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een onderdeel van de scheiding. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven