fbpx
Ga naar content

Moet ik bewijzen dat de arts een medische fout gemaakt heeft?

Als u als patiënt een schadeclaim indient tegen een arts of een ziekenhuis, dan geldt de hoofdregel dat u in principe moet bewijzen dat er een medische fout gemaakt is. Het is dus niet zo dat de arts moet bewijzen dat er geen fout gemaakt is. Op deze hoofdregel bestaan wel een aantal uitzonderingen:

  1. De arts moet, als hij de fout betwist, wel voldoende gegevens verstrekken. Dat wil zeggen dat de arts verplicht is om u aanknopingspunten te geven om u in staat te stellen bepaalde zaken te bewijzen. Hij moet u daarin als het ware van dienst zijn. In vaktaal noemt met dit de verzwaarde stelplicht. In de praktijk komt dit erop neer dat de arts het volledige medische dossier aan u ter beschikking stelt, zodat dit dossier getoetst kan worden.
  2. Als er in dat medische dossier bijvoorbeeld belangrijke gegevens ontbreken die dan geldt de vuistregel dat dat ten nadele van de arts wordt uitgelegd. Denk aan het geval waarin de arts zegt dat hij bepaalde controles heeft uitgevoerd of bepaalde belangrijke aanwijzingen of waarschuwingen heeft gegeven, maar dat daarvan niets uit het dossier blijkt.
  3. Het komt ook voor dat de rechter vrij snel tot de voorlopige conclusie komt dat er een fout is gemaakt. Bijvoorbeeld als een bepaalde deskundige dat heeft vastgesteld of omdat de argumenten van de arts niet in het medisch dossier terug te vinden zijn. In dit soort gevallen kan de rechter de bewijslast als het ware omdraaien. Dat wil zeggen dat de rechter er vanuit gaat dat de arts een fout gemaakt heeft, maar dat de arts mag proberen om de rechter te overtuigen van het tegendeel. Dit zal in de praktijk voor de arts niet eenvoudig zijn.

De rechter heeft de vrijheid om van een oordeel van een deskundige af te wijken. Ook is de rechter niet verplicht om een beslissing van een medisch tuchtcollege over te nemen.

Het is wel zo dat een oordeel van een medisch tuchtcollege in een procedure voor de burgerlijke rechter veel gewicht in de schaal legt, met name omdat de tuchtrechter op een vrijwel gelijke manier als de burgerlijke rechter toetst of de arts correct gehandeld heeft.

Als een rechter van een oordeel van een medisch tuchtcollege afwijkt, dan zal hij dat in zijn vonnis goed moeten motiveren.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven