fbpx
Ga naar content

Wie is aansprakelijk: de arts of het ziekenhuis?

Iedereen die zich onder behandeling van een reguliere arts stelt (dat kan uw huisarts zijn, maar ook een specialist in een ziekenhuis), gaat een behandelovereenkomst aan. Dit is in de wet geregeld. Deze behandelovereenkomst ontstaat automatisch en hiervoor hoeft dus geen schriftelijk document ondertekend te worden.

Volgens de wet brengt deze behandelovereenkomst een aantal dwingende verplichtingen met zich mee voor de arts en/of het ziekenhuis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verplichting van de arts en/of het ziekenhuis om:

  • u als patiënt duidelijk in te lichten over behandeling(en)
  • een correct medisch dossier bij te houden
  • zorgvuldig en met inachtneming van uw privacy met uw gegevens om te gaan

De wet verplicht de arts de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen en te handelen in overeenstemming met zijn verantwoordelijkheid zoals die voortvloeit uit de voor hem geldende professionele regels.

In de wet is ook geregeld dat het ziekenhuis aansprakelijk is voor alle tekortkomingen van in dat ziekenhuis werkzame hulpverleners. In vaktaal spreekt men ook wel van centrale aansprakelijkheid. Het is voor u als patiënt vaak moeilijk vast te stellen wie er nu een bepaalde fout heeft gemaakt en wie daarvoor verantwoordelijk is.

De wet zorgt ervoor dat u een centraal aanspreekpunt heeft als u bepaalde schade vergoed wilt hebben. U hoeft dus niet met het ziekenhuis in discussie of een bepaalde arts of hulpverlener nu wel of niet op basis van een arbeidsovereenkomst voor het ziekenhuis werkt. Zelfs als de betreffende arts of hulpverlener helemaal niet meer voor of in het ziekenhuis werkt, blijft het ziekenhuis aanspreekbaar.

Kortom, als de medische fout door één of meer hulpverleners in een ziekenhuis is gemaakt, kunt u als benadeelde naast de arts(en) ook het ziekenhuis aanspreken.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven