fbpx
Ga naar content

Wat is een medische fout?

Als u een medische behandeling heeft ondergaan die niet het gewenste resultaat heeft gehad, wil dit nog niet automatisch zeggen dat er sprake is van een medische fout en dat u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Men spreekt pas van een medische fout in juridische zin als vast komt te staan dat een redelijk bekwame en redelijk handelende beroepsgenoot het (kort gezegd) beter zou hebben gedaan dan de arts die u behandeld heeft.

Met andere woorden: zou een redelijk bekwame en redelijk handelende andere arts uw gezondheidsschade hebben kunnen voorkomen of kunnen verminderen? Dit zal van geval tot geval verschillen.

Een voorbeeld.

Eén van de meest sprekende medische fouten is de links-rechts verwisseling van delen van het lichaam. Wat u uw rechterkant noemt, zit links voor wie tegenover u staat. Hoewel er in de medische wereld strikte en duidelijke regels bestaan om dit soort misverstanden uit te sluiten, komt het sporadisch voor dat – bijvoorbeeld – een ingreep die noodzakelijk is bij het linker oog plaatsvindt aan het andere (gezonde) oog.

Omdat de regels op dit punt zo strikt en duidelijk zijn, ligt het voor de hand om in deze gevallen zonder omhaal tot een medische fout te concluderen.

Een ander voorbeeld.

Mevrouw Van Veen ondergaat een operatie aan haar blinde darm. De operatiewond herstelt helaas niet goed en er ontstaat een ernstige infectie, waaruit andere complicaties voortvloeien. Een terminale bloedvergiftiging wordt ternauwernood voorkomen. Of hier een medische fout is gemaakt, moet voor elke fase apart worden beoordeeld.

Een infectie kan in dit geval een (onvermijdelijke) complicatie zijn, maar ook een fout, bijvoorbeeld omdat er – verwijtbaar – een gaasje in de wond is achtergebleven. Het risico op bloedvergiftiging kan op tijd zijn onderkend, maar ook te laat. Los van het moment van onderkenning, kan het ingezette beleid als juist of als inadequaat worden aangemerkt.

In dit geval verliep de operatie in het geheel niet zoals gepland, maar of er ook medische fouten zijn gemaakt, vraagt om nader onderzoek.

Kortom: vaak kan een arts/hulpverlener niet precies voorspellen wat het effect van zijn handelen is. Ook kan een arts meestal niet de garantie geven of een ingreep of behandeling probleemloos zal verlopen.

Er kunnen complicaties optreden, zoals een allergie voor bepaalde medicijnen of een ontsteking van de operatiewond. Een complicatie is op zich nog geen medische fout, maar kan wel tot een medische fout leiden als de arts niet adequaat naar aanleiding van de complicatie optreedt.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven