fbpx
Ga naar content

Patiënt heeft recht op inzage in medisch dossier

Als patiënt heeft u een wettelijk recht op inzage en afschrift van uw medisch dossier. U mag dus weten wat er in dit dossier staat én u heeft recht op kopieën van alle stukken in dit dossier.

De arts mag voor het verstrekken van kopieën (kopieerwerk of het printen van elektronische gegevens) wel een redelijke vergoeding in rekening brengen. Op dit zogenaamde inzage- en afschriftrecht bestaat als enige uitzondering dat de privacy van anderen niet in gevaar mag komen.

Voordat een arts medische informatie over u aan een derde wil verstrekken, zal hij uw toestemming moeten vragen. Stel dat u een advocaat heeft ingeschakeld om namens u een letselschadezaak in behandeling te nemen.

Deze advocaat zal u waarschijnlijk vragen om een machtiging te ondertekenen waarmee u de advocaat toestemming geeft om bij uw huisarts of bij een specialist medische informatie op te kunnen vragen.

Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat de tegenpartij, bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappij de arts die in uw ogen een medische fout heeft begaan, ook aandringt om een machtiging. In veel gevallen is dat geen onredelijk verzoek.

Toch kan het zijn dat u bepaalde gegevens die voor de beoordeling van de aansprakelijkheid niet van belang zijn, niet bekend wilt maken. Laat u dus goed informeren voordat u een dergelijke machtiging ondertekent.

Uw recht op inzage in uw medische dossier is zeer sterk. Ook als een arts van mening is dat hij het om psychisch zwaarwegende redenen gevaarlijk vindt om u over bepaalde medische feiten te informeren, mag hij niet weigeren u inzage in uw volledige medische dossier te geven.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven