fbpx
Ga naar content

Aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken

Roerende zaken zijn alle zaken die niet direct aan de grond verbonden zijn, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een huis of een schuur. Roerende zaken zijn in feite alle spullen die u bezit.

Volgens de wet bent u aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een gebrekkige roerende zaak. Met gebrekkig wordt bedoeld dat het betreffende voorwerp niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en waarvan bekend is dat het een bijzonder gevaar voor personen of goederen op kan leveren.

Een gebrekkige roerende zaak is op zichzelf geen probleem. Ieder mens bezit spullen die oud of domweg kapot zijn en/of gevaarlijk kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een fiets met een kapotte rem. Het wordt pas een probleem als door deze gebrekkigheid iemand anders schade oploopt.

Een voorbeeld.

U timmert een schutting. Op een gegeven moment vliegt door ouderdom of slijtage de kop van de hamer af en treft uw buurman in het oog waardoor letsel ontstaat. U bent aansprakelijk voor het feit dat uw hamer niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen, ook al vermoedde u niet dat de hamerkop kon loskomen.

Een ander voorbeeld.

U krijgt ruzie met uw buurman en u slaat hem met de hamer op zijn hoofd. U bent wel aansprakelijk voor het letsel dat u uw buurman heeft toegebracht, maar niet omdat er sprake is van een gebrekkige roerende zaak. De hamer was op zich namelijk niet kapot.

Nog een voorbeeld.

Uw koffiezetapparaat blijkt onder stroom te staan. De buurvrouw krijgt een schok, waardoor letsel ontstaat. U bent aansprakelijk, tenzij blijkt dat er sprake is van een productiefout van het apparaat.

Voor gebreken die rechtstreeks voortvloeien uit het ontwerp of uit de productie van de gebrekkige zaak, gelden de bijzondere regels van productaansprakelijkheid. In een dergelijke situatie bent u als bezitter van het gebrekkige product niet aansprakelijk.

Nog een voorbeeld.

U valt uit een kermisattractie omdat de (neergeklapte) uitvalbeveiliging onvoldoende houvast geeft. In principe moet u dan de producent van de kermisattractie aansprakelijk stellen en niet de kermisexploitant.

Voor dieren, schepen en luchtvaartuigen gelden bijzondere aansprakelijkheidsregels.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven