fbpx
Ga naar content

Productaansprakelijkheid

Wie een product op de markt brengt is aansprakelijk als dat product gebreken heeft waardoor schade aan derden ontstaat. Productaansprakelijkheid gaat dus echt over door het product veroorzaakte schade en niet over het kapotte product zelf. Als een product (te snel) kapot gaat, is de regeling niet van toepassing. Wellicht kunt u wel een beroep doen op garantiebepalingen.

Een voorbeeld.

Frits koopt bij een fietsenhandel een nieuwe fiets. Op weg naar huis breekt het stuur plotseling af. Frits kan zich nog net staande houden, maar de fiets is kapot. De fietsenwinkel moet zorgen voor een gerepareerde of nieuwe fiets, maar productaansprakelijkheid is niet aan de orde. Als Frits van zijn fiets was gevallen en gewond was geraakt, had Frits wel een beroep kunnen doen op de regeling van productaansprakelijkheid, maar alleen met betrekking tot zijn uit het ongeval voortgevloeide schade.

Een product is gebrekkig als het bij normaal gebruik, voor het doel waarvoor het bestemd is, schade veroorzaakt. Is dit het geval, dan is de aansprakelijkheid eigenlijk een feit.

Een voorbeeld.

Bij het losdraaien van de dop van een fles frisdrank, ontploft de fles waardoor letsel ontstaat. Er is duidelijk sprake van een gebrek. Een fles frisdrank is nu juist bedoeld om op deze manier opengemaakt te worden. De fabrikant is dus aansprakelijk voor de ontstane schade.

Bij productaansprakelijkheid zijn de volgende partijen door u als consument aan te spreken:

  • de fabrikant van het product
  • de zogenaamde pseudoproducent (het bedrijf dan het product niet echt geproduceerd heeft, maar wel zijn naam aan het product verbonden heeft)
  • de importeur die het product de Europese Gemeenschap in gebracht heeft
  • de leverancier als niet kan worden vastgesteld wie de producent of importeur is

Bij de vraag of een product gebrekkig is, gaat het er ook om hoe het product wordt gepresenteerd en tegen welke gevaren de verpakking of de gebruiksaanwijzing waarschuwt. De producent moet duidelijk maken waar het product wel of niet voor bedoeld is, zodat hierover geen misverstand kan ontstaan.

De regeling van productaansprakelijkheid is in eerste instantie bedoeld voor schade aan personen (letselschade), maar geldt ook als er schade is ontstaan aan andere goederen. Voor zaken aan andere goederen geldt een drempel van 500 euro. Dat wil zeggen dat er alleen een beroep op de productaansprakelijkheid kan worden gedaan als er zaken zijn beschadigd en de schade minimaal 500 euro bedraagt.

Een claim op grond van productaansprakelijkheid verjaart drie jaar nadat u met de schade, het gebrek en de identiteit van de producent bekend bent geworden. U moet dus binnen drie jaar de leverancier (producent of importeur) aansprakelijk stellen.

Als u meent dat u slachtoffer bent van een gebrekkig product, doet u er goed aan het product veilig te stellen en overigens zo goed mogelijk te documenteren welke omstandigheden aan de orde waren toen de schade ontstond.

Een voorbeeld.

Na het eten van een diepvriespizza worden u en enkele gezinsleden ernstig ziek. U vermoedt dat het door de pizza komt. Vries alles in wat u nog van de pizza heeft, zo mogelijk ook de verpakking. Vraag uw arts zo snel mogelijk om onderzoek van onder meer bloed en ontlasting. U moet namelijk bewijzen dat de pizza een gebrek had en dus niet in orde was.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven