fbpx
Ga naar content

Aansprakelijkheid voor onroerende zaken

Als bezitter van een opstal (een huis, een schuur, een garage) bent u aansprakelijk als die opstal niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. Opstal betekent meer dan een gebouw. Het gaat om bijna alles van menselijke hand dat duurzaam met de grond is verenigd. Zelfs wegen vallen onder de categorie ‘aansprakelijkheid voor onroerende zaken’.

Welke eisen in een gegeven geval aan een opstal mogen worden gesteld, is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de bestemming. Aan een voor het publiek toegankelijk gebouw worden hogere eisen gesteld dan aan een privéwoning. Deze eisen hebben niet alleen betrekking op instortingsgevaar e.d. maar ook op de inrichting en gebruiksrisico’s.

Een voorbeeld.

Een kennis met lederen zolen onder zijn schoenen glijdt uit over uw glad betegelde keukenvloer. Hierdoor ontstaat letsel. U bent niet aansprakelijk. Gebeurt hetzelfde in een supermarkt of bankgebouw, dan zal een rechter sneller tot het oordeel komen dat de eigenaar van de supermarkt of het bankgebouw aansprakelijk is. Het gaat namelijk om een gebouw dat voor het publiek toegankelijk is. Daar worden nu eenmaal hogere eisen aan gesteld.

Als u schade oploopt door een gebrekkige onroerende zaak moet u wel bewijzen dat er sprake is van een gebrek. Bij instorting van de opstal zal dit geen probleem opleveren, maar in een situatie van een gladde vloer is het de vraag wat gewoon domme pech is en wanneer er sprake is van een gebrek. De rechter zal dit van geval tot geval bekijken.

Als u schade lijdt door een gebrekkige opstal, is het verstandig om foto’s te nemen van de situatie en verder zo goed mogelijk te documenteren wat er niet in orde was. Zo kan het zijn dat de opstal niet voldeed aan bepaalde bouwvoorschriften. Als deze voorschriften zien op veiligheid, is de kans groot dat de rechter vindt dat uw schade vergoed moet worden. Ook is het verzamelen van (persoons)gegevens van eventuele getuigen van belang om later de toedracht van het ongeval te kunnen bewijzen.

Een voorbeeld.

U verliest uw evenwicht en valt uit een raam. Als blijkt dat het raam voorzien had moeten zijn van een uitvalbeveiliging, is de kans groot dat de bezitter van het gebouw aansprakelijk is. Maar ook hier zal de bestemming van het gebouw (voor publiek toegankelijk of niet) een rol spelen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven