fbpx
Ga naar content

Pensioenverevening: wat zijn de belangrijkste wetten?

Wanneer we over pensioenverevening praten, bedoelen we het verdelen van het ouderdomspensioen van u en uw ex-partner. Hierbij gaat het om het pensioen dat in de periode dat u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, is opgebouwd. Het hangt af van de datum wanneer u gescheiden bent of u aanspraak kunt maken op het ouderdomspensioen. In Nederland gelden hier een aantal verschillende regels voor.

Meer informatie over mediation

Ontdek mediation

Bent u gescheiden vóór 27 november 1981?

Wanneer u gescheiden bent vóór 27 november 1981 kunt u in geen enkel geval aanspraak maken op het ouderdomspensioen van uw ex-partner.

Bent u gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995?

Als u in deze periode gescheiden bent én de verdeling van uw bezittingen na de scheiding plaatsvond, valt onder de regels van hét pensioenarrest. Deze regels staan ook wel bekend als het Boon van Loon arrest. Je kunt het beste contact opnemen met een advocaat voor meer informatie over deze regeling. Deze regeling maakt het mogelijk dat u voor een deel aanspraak kunt maken op het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Voor deze regeling had een ex-partner slechts in bepaalde gevallen recht op een deel van het ouderdomspensioen van de andere partner. En voor het Boon van Loon arrest bleef in de meeste gevallen de vrouw berooid achter. Zij had vaak geen inkomen omdat ze huisvrouw was en voor de kinderen zorgde. De man verdiende het geld en bouwde zo dus ook ouderdomspensioen voor zichzelf op.

Bent u gescheiden na 30 april 1995?

Als u na 30 april 1995 ging scheiden of uw geregistreerd partnerschap werd beëindigd, valt u onder de Wet verevening pensioenrechten (Wet VPS). In deze wet staat vast dat u recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen van uw ex-partner tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.
Om tot uitbetaling van het pensioen over te gaan, moet u bij het pensioenfonds het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen inleveren. Dit moet u wel binnen 2 jaar na de scheiding doen, want dan kan het pensioenfonds rechtstreeks uitkeren aan u beiden. Als de pensioenuitvoerder minder dan €465,94 per jaar moet uitbetalen aan uw ex-partner, vindt er geen uitbetaling plaats. Dit valt namelijk onder ‘klein pensioen’ en wordt derhalve niet verdeeld.
Als u het formulier niet op tijd instuurt naar de pensioenuitvoerder, kan deze het bedrag alleen rechtstreeks uitkeren aan de partner die het pensioen heeft opgebouwd. Deze partner zal dan zelf aan zijn of haar ex-partner het andere deel moeten uitbetalen.

Lees ook: Wat zijn de gevolgen van een scheiding op het pensioen? Een interview met mediator Chris van Gompel.

Mogelijkheid tot andere verdeling

In principe is het zo dat uw ex-partner aanspraak kan maken op 50% van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Ook kan het zijn dat u samen hier afspraken over heeft gemaakt in het echtscheidingsconvenant of in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Wanneer dat het geval is, moet een kopie van dat document meegestuurd worden naar de pensioenuitvoerder. Het is verstandig dit zou snel mogelijk te doen. Het pensioenfonds hoeft namelijk pas aan deze verdeling te voldoen wanneer het dit document heeft ontvangen. U kunt ook helemaal af zien van een verdeling, bijvoorbeeld als u en uw ex-partner ongeveer even veel verdienen. Als u hiertoe besluit, moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. Dit document moet vervolgens naar de pensioenuitvoerder worden gestuurd.

Heeft u hulp nodig bij het regelen van uw pensioen na uw scheiding? Mediation kan een oplossing bieden. Hier vindt u een mediator die bij u past.

Altijd een passende oplossing

Online Scheiden

In goed overleg maakt u samen afspraken over de scheiding, hierbij ontvangt u onze juridische ondersteuning.

  • Gebruiksgemak
  • Snelle doorloop
  • Lage kosten
Mediation

Onder begeleiding van een mediator probeert u tot overeenstemming te komen over de scheiding.

  • Complexere zaken
  • Intensieve begeleiding
  • Ruimte voor emotie
Advocatuur

U wordt beiden bijgestaan door een eigen persoonlijke advocaat en communiceert niet meer direct met elkaar.

  • Dient eenzijdig belang
  • Hoger uurtarief

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij scheiden?

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een onderdeel van de scheiding. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven