fbpx
Ga naar content

Scheidingspapieren aanvragen

Wanneer u wilt gaan scheiden, dient dit officieel geregeld en vastgelegd te worden. U vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift. Dit verzoek wordt met behulp van een advocaat opgesteld en waarna deze naar de rechtbank wordt opgestuurd.

Meer informatie over online scheiden

Ontdek online scheiden

Indienen verzoekschrift

Het verzoekschrift kunnen u en uw aanstaande ex-partner samen indienen. Via Judex kan dit met behulp van een mediator. Wanneer u het niet met elkaar eens bent, kunt u begeleiding krijgen van een mediator (bekijk hier de mediators van het landelijke Judex netwerk) die u zal helpen afspraken te maken. Lukt het om samen afspraken te maken? Dan is online scheiden een goede oplossing voor jullie.

U kunt ook de scheiding eenzijdig aanvragen. U heeft dan uw eigen advocaat nodig. Bij het indienen van een eenzijdig verzoek ontvangt uw partner binnen 14 dagen na het indienen een kopie van uw verzoekschrift tot echtscheiding. Uw partner kan dan eventueel via zijn of haar advocaat bezwaar maken. Dit heet ook wel ‘verweer voeren’.

Nevenvoorziening

Bij het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding kunt u vragen om nevenvoorziening. Dit is een afspraak die te maken heeft met de scheiding. Bijvoorbeeld hoe u de spullen gaat verdelen, wat u doet met het huis of hoe u de omgang met de kinderen wilt regelen. Dit wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Het ouderschapsplan is verplicht bij minderjarige kinderen en zal door de advocaat worden toegevoegd aan het convenant.

Voor het indienen van het verzoekschrift zijn een aantal papieren noodzakelijk:
– Gedateerd en gewaarmerkt afschrift van uw huwelijksakte;
– Gedateerd BRP-uittreksel van uw en uw partner (bij een eenzijdig verzoek zal u niet die van uw partner hebben);
– Een echtscheidingsconvenant voorzien van datum en handtekening van u beiden, met daarin alle afspraken die u heeft gemaakt omtrent de scheiding.;
– Een gedateerd en gewaarmerkt ouderschapsplan (verplicht bij minderjarige kinderen) of afspraken hoe u het onderhoud en studie verdeeld bij kinderen tussen de 18 en 21 jaar;
– Gedateerd en gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte van ieder minderjarig kind (indien van toepassing)

Definitief maken van de scheiding

Uw scheiding wordt pas definitief wanneer de rechter de scheiding heeft uitgesproken en het is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. U, uw ex-partner of uw kinderen kunnen een kopie van de echtscheidingsbeschikking aanvragen bij de rechtbank.

De experts via Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een onderdeel van uw scheiding. Van convenant tot inschrijving in het bevolkingsregister. Bekijk via deze link de diensten rondom Scheiden.

Altijd een passende oplossing

Online Scheiden

In goed overleg maakt u samen afspraken over de scheiding, hierbij ontvangt u onze juridische ondersteuning.

  • Gebruiksgemak
  • Snelle doorloop
  • Lage kosten
Mediation

Onder begeleiding van een mediator probeert u tot overeenstemming te komen over de scheiding.

  • Complexere zaken
  • Intensieve begeleiding
  • Ruimte voor emotie
Advocatuur

U wordt beiden bijgestaan door een eigen persoonlijke advocaat en communiceert niet meer direct met elkaar.

  • Dient eenzijdig belang
  • Hoger uurtarief

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij scheiden?

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een onderdeel van de scheiding. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven