fbpx
Ga naar content

Wanneer heeft u recht op partneralimentatie?

De alimentatie is een van de belangrijkste onderdelen waar u mee te maken krijgt bij een echtscheiding. Het is van grote invloed op de financiële situatie van u beiden. Daarom dient u goed te weten wat het inhoudt, maar vooral ook: wanneer heeft u recht op partneralimentatie? 

Wat is partneralimentatie

In Nederland zijn er twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Je hebt dus een aantal rechten en plichten ten aanzien van alimentatie na scheiden. Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de ene ex-partner aan de andere. Wanneer u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, bent u verplicht elkaar na de scheiding te onderhouden. 

Wanneer recht op partneralimentatie

U betaalt partneralimentatie wanneer u ex-partner na de scheiding niet in staat is in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Dit kan dus ook voor u gelden en bent u degene die recht heeft op partneralimentatie. U moet hier samen afspraken over maken deze vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Zeggen dat u niet wilt betalen, is geen optie. Het is wettelijk geregeld. Kinderalimentatie gaat overigens altijd voor partneralimentatie.

Hoe lang recht op partneralimentatie

De alimentatieregeling vervalt zodra degene die partneralimentatie ontvangt, opnieuw gaat trouwen of samenwonen. Wanneer dit niet het geval is, vervalt de alimentatieplicht na 5 jaar. Tot 2020 was deze termijn nog 12 jaar. Het is dus aardig ingekort. Wanneer u de betalingsplichtige bent, moet u uw ex-partner de helft van het aantal huwelijksjaren betalen vanaf het moment van echtscheiding, met een maximum van vijf jaar. Was u vier jaar getrouwd, dan betekent dit dus een regeling gedurende 2 jaar. Meer informatie over de wettelijke regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Partneralimentatie en de belastingdienst

Als u partneralimentatie ontvangt, moet u dit opgeven als inkomen bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Wanneer u de partneralimentatie betaalt, dan mag u het bedrag dat u aan alimentatie betaalt in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Als uw inkomen hoger is dan € 68.507, kunt u sinds 2020 minder partneralimentatie aftrekken van de belasting. Vanaf 2023 kunt u nog 37,05% betaalde partneralimentatie aftrekken. Een overzicht per kalenderjaar en het aftrektarief in percentages kunt u terugvinden bij de Belastingdienst.  Dus bent u de betalingsplichtige? Dan krijgt u de komende jaren minder terug van de Belastingdienst dan voorheen. Een optie is om de rechter te vragen of het alimentatiebedrag mogelijk veranderd kan worden. U kunt hiervoor een specialist via Judex inschakelen voor advies.  

Hoe vraagt u partneralimentatie aan

De partneralimentatie kunt u as nevenverzoek indienen bij het verzoek tot echtscheiding. U kunt het ook nog tijdens de echtscheidingsprocedure. Na de scheiding kan ook nog, maar dan moet u wel een nieuwe procedure opstarten, wat dus vrij onnodig kan zijn wanneer u het al weet ten tijde van de scheiding. Dus tijdig hiermee aan de slag gaan, is dus wel het slimste.

Hoogte van partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie wordt vastgesteld aan de hand van een aantal zaken waar de rechtbank naar kijkt. Dit zijn onder andere:

  • De hoogte van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap;
  • De partner die de partneralimentatie gaat krijgen, heeft in principe recht op 60% van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap;
  • Vervolgens kijkt de rechter of de norm van 60% reëel is en of degene die moet betalen, dit ook daadwerkelijk kan en zogenaamd genoeg draagkracht heeft hiervoor.

Partneralimentatie en bijstandsuitkering

Wanneer u geen inkomen hebt, is het mogelijk op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB) een bijstandsuitkering aan te vragen bij de Sociale Dienst van de gemeente waarin u woonachtig bent. Een voorwaarde om een bijstandsuitkering te ontvangen is dat u niet al recht heeft op een andere uitkering, waaronder dus een eventuele partneralimentatie van uw ex. Alimentatie wordt namelijk gezien als inkomen. Na de aanvraag toetst de Sociale Dienst of het bedrag dat u ontvangt niet te laag is en meldt het wanneer u te weinig of geen alimentatie ontvangt wanneer u er juist wel recht op hebt. Het bedrag dat u ontvangt aan alimentatie wordt vervolgens ingehouden op de bijstandsuitkering. Het is belangrijk om te weten dat de maximale termijn van partneralimentatie sinds 2020 slechts 5 jaar is. Hierna is het niet meer mogelijk voor de Sociale Dienst om de bijstand te verhalen op uw ex-partner. Wanneer u na 5 jaar geen partneralimentatie meer ontvangt en u heeft geen recht op andere uitkeringen, kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij scheiden?

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een onderdeel van de scheiding. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven