fbpx
Ga naar content

Hoe verloopt de aangifte van de geboorte van een kind?

De geboorte van een kind moet binnen drie werkdagen worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen bij deze aangiftetermijn dus niet mee.

Als de aangifte later dan de derde (werk)dag plaatsvindt, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand hiervan melding doen bij het openbaar ministerie (OM). Het openbaar ministerie kan dan besluiten om onderzoek te doen naar de achtergrond van deze (te) late aangifte.

Als u aangifte van een geboorte gaat doen, moet u de volgende zaken meenemen:

  • een geldig legitimatiebewijs van degene die aangifte doet;
  • een geldig legitimatiebewijs van de moeder.

Als het kind tijdens de zwangerschap erkend is of als er tijdens de zwangerschap een naamkeuze voor het kind gedaan is, is het verstandig om hiervan een bewijs mee te nemen.

Geboorteakte
Bij de aangifte wordt een zogenaamde geboorteakte opgemaakt. Deze akte is een officieel bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De ambtenaar van de burgerlijke stand zal u vragen om de geboorteakte te ondertekenen.

Daarna kan de akte alleen nog maar worden gewijzigd met instemming van de officier van justitie.

Wie moet aangifte doen?

De hoofdregel is dat de aangifte van de geboorte door de vader wordt gedaan. Als deze verhinderd is of niet bekend is, kan de aangifte ook gedaan worden door:

  • de moeder;
  • degene die bij de geboorte aanwezig was (als de vader en de moeder beiden verhinderd zijn);
  • degene in wiens huis het kind is geboren;
  • het hoofd van een inrichting waar het kind is geboren (als alle bovenstaande personen verhinderd zijn aangifte te doen).

Heeft u kinderen onder de 18 jaar en gaan u en uw partner uit elkaar? Wij helpen u graag. Bekijk hier ‘Scheiden & kinderen‘.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven