fbpx
Ga naar content

Welke formaliteiten moeten worden vervuld als het adoptiekind in Nederland is?

Op het moment dat u uw adoptiekind eindelijk naar Nederland kunt halen, moeten er nog steeds een aantal formaliteiten geregeld worden. Deze formaliteiten hangen af van het land waar het adoptiekind vandaag komt.

Aanmelding bij de gemeente
Als het kind afkomstig is uit een land dat het zogenaamde Haagse Adoptieverdrag heeft ondertekend, moet u het kind binnen vijf dagen na aankomst aanmelden bij de afdeling Bevolking van de gemeente waar u zelf woont. Komt het kind niet uit een zogenaamd verdragsland, dan is de aanmeldingstermijn slechts drie dagen en moet u een aanvraag indienen voor een vergunning tot verblijf.

Aanvragen van gezag
Soms moet u in Nederland via de kantonrechter nog gezag over het kind aanvragen. Dit is het geval als er in het land van herkomst geen zogenaamde adoptie-uitspraak heeft plaatsgevonden. Het gaat dan in principe om landen die niet aangesloten zijn bij het Haagse Adoptieverdrag. Voor het aanvragen van gezag kunt u contact opnemen met een in familierecht gespecialiseerde advocaat.

Erkennen van buitenlandse adoptie
Als een kind geadopteerd wordt uit een zogenaamd verdragsland (een land dat is aangesloten bij het Haagse Adoptieverdrag), dan wordt de adoptie in Nederland automatisch erkend. Komt het kind niet uit een verdragsland, dan moeten de Nederlandse autoriteiten de adoptie alsnog erkennen.

Hoewel erkenning vaak een formaliteit is, is het wel verstandig om hiervoor een in familierecht gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Adoptie naar Nederlands recht
In sommige gevallen is het adoptiekind afkomstig uit een land waarvan het rechtssysteem niet vereist dat de adoptie ter plekke wordt uitgesproken. Het gaat dan altijd om landen die niet zijn aangesloten bij het Haagse Adoptieverdrag.

Er zal dan een zogenaamde adoptie naar Nederlands recht moeten plaatsvinden. Dit kunt u aanvragen:

  • Na een verzorgingstermijn van een jaar en een samenlevingsverband van drie jaar als u gehuwd of samenwonend bent;
  • Na een verzorgingstermijn van drie jaar bij adoptie door één persoon.

Aanvragen van partneradoptie
Als er sprake is van éénouder-adoptie, kan er natuurlijk ook sprake zijn van een partner die het kind ook opvoedt. In die gevallen kan deze partner het kind mede adopteren. Men spreekt dan van stiefouderadoptie. Dit is mogelijk als deze partner het kind minimaal een jaar aaneengesloten heeft opgevoed en verzorgd.

Kosten van adoptie
Aan het adopteren van een kind zijn kosten verbonden. De bemiddelingskosten kunnen grofweg variëren tussen ongeveer 7.500 euro en 35.000 euro. De hoogte van de kosten hangen grotendeels af van het land van herkomst en de vergunninghouder (lees: het bemiddelingsbureau) dat u inschakelt.

Daarnaast zijn er nog aanvullende kosten verbonden aan de adoptie, zoals bijvoorbeeld een voorlichting door de Stichting Adoptievoorzieningen (1.595 euro) en een verblijfsvergunning voor het kind (950 euro). Uitgaven die gemaakt worden voor adoptie zijn wel als buitengewone lasten aftrekbaar van de inkomstenbelasting in het jaar waarin de kosten gemaakt zijn.

Heeft u kinderen onder de 18 jaar en gaan u en uw partner uit elkaar? Wij helpen u graag. Bekijk hier ‘Scheiden & kinderen‘.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven