fbpx
Ga naar content

Hoe werkt de adoptie van een kind?

Aan het adopteren van een kind uit Nederland of uit het buitenland zijn een aantal strenge wettelijke regels verbonden. Als u overweegt om een kind te adopteren moet u op hoofdlijnen rekening houden met de volgende voorwaarden:

1. Toestemming voor adoptie vragen bij de Stichting Adoptievoorzieningen
Als toekomstige ouders moet u allereerst toestemming voor adoptie vragen bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Daarvoor kunt u gebruik maken van een speciaal aanvraagformulier. Deze toestemming is afhankelijk van een aantal voorwaarden zoals:

  • De vraag of u getrouwd bent of niet. Niet alleen gehuwden, maar ook samenwonenden en alleenstaanden mogen een adoptieprocedure starten. Het samen adopteren van een kind is alleen mogelijk voor gehuwden. In alle andere gevallen spreekt men van éénouder-adoptie. Een gezamenlijke aanvraag voor adoptie van een kind uit het buitenland kan alleen worden ingediend door gehuwden van ongelijk geslacht.
  • Leeftijd. U mag op het moment van aanmelding niet ouder zijn dan 41 jaar. In uitzonderingssituaties kan deze leeftijdsgrens opgerekt worden naar 44 jaar.
  • Gezondheidstoestand van de aspirant-ouders.

Als u aan deze criteria voldoet wordt u toegelaten tot de adoptieprocedure. U bent dan aspirant-adoptieouder.

2. Bijwonen bijeenkomsten van Stichting Adoptievoorzieningen
Als aspirant-adoptieouder moet u zes bijeenkomsten bijwonen die door de Stichting Adoptievoorzieningen worden georganiseerd. Dit zijn zogenaamde voorbereidingsbijeenkomsten waarin u geïnformeerd wordt over onderwerpen die met name in adoptiegezinnen van belang zijn.

3. Er moet een gezinsonderzoek plaatsvinden
Als uw aanvraag is goedgekeurd zal er een gezinsonderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek dat normaal gesproken uit vier gesprekken bestaat, concentreert zich op de vraag of het kind straks in een stabiele en veilige leefomgeving terecht komt.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Raad van de Kinderbescherming die de studie aan de hand van een aantal beleidsregels zal uitvoeren. Enkele van de factoren die hierin worden meegenomen zijn:

  • Uw wensen en beweegredenen om te adopteren;
  • Uw sociale milieu en uw persoonlijke achtergrond als aspirant-ouders;
  • Uw gezinssituatie en uw medische verleden;
  • Uw geschiktheid om te adopteren;
  • Overige aandachtspunten.

Op grond van dit onderzoek zal de Raad voor de Kinderbescherming het ministerie van Justitie adviseren. Uiteindelijk zal het ministerie van Justitie dan beslissen of u zogenaamde ‘beginseltoestemming’ krijgt. Deze beginseltoestemming is vier jaar geldig en kan voor de duur van vier jaar worden verlengd.

4. Hierna kan de bemiddelingsfase beginnen
In deze bemiddelingsfase wordt door een zogenaamde ‘vergunninghouder’ gezocht naar de meest geschikte ouders voor een kind dat voor adoptie in aanmerking komt. Een vergunninghouder is een organisatie die van het ministerie van Justitie een vergunning heeft gekregen om adopties te begeleiden.

Als er een goede ‘match’ bestaat tussen de aspirant-ouders en het kind, dan wordt het kind officieel aan hen voorgesteld. Natuurlijk hebben de aspirant-ouders de beschikking over de nodige bedenktijd alvorens zij beslissen om het kind al dan niet te adopteren.

5. Acceptatie voorstel
Als u als aspirant-adoptieouders het voorstel accepteert, moet er nog veel geregeld worden voordat u kunt afreizen om uw kind op te halen. Voordat een kind definitief tot Nederland wordt toegelaten, wordt nogmaals gecontroleerd of aan alle voorwaarden is voldaan en of alle papieren in orde zijn.

Bij kinderen die geadopteerd zijn uit landen die zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag wordt de buitenlandse adoptie-uitspraak automatisch erkend. Dat betekent dat het kind ook direct Nederlander is. Bij adopties uit niet-verdragslanden moet een machtiging tot voorlopig verblijf worden afgegeven.

Heeft u kinderen onder de 18 jaar en gaan u en uw partner uit elkaar? Wij helpen u graag. Bekijk hier ‘Scheiden & kinderen‘.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven