Ga naar content

Wanneer is abortus in Nederland toegestaan?

In Nederland is een vroegtijdige beëindiging van de zwangerschap (abortus), wettelijk toegestaan tot het moment dat een vrucht buiten het lichaam van de moeder levensvatbaar is. De levensvatbaarheidgrens is gesteld op 24 weken zwangerschap.

Daarnaast zijn aan abortus strenge eisen verbonden:

  • De ingreep mag alleen worden verricht in daartoe bestemde klinieken of ziekenhuizen.
  • Daarnaast mag een abortusbehandeling pas plaatsvinden na een wachttijd van vijf dagen, nadat er met een arts is gesproken. In het geval de zwangerschap binnen 16 dagen na de laatste menstruatie wordt beëindigd, geldt de wachttijd van vijf dagen niet.
  • Niemand kan verplicht worden aan abortus mee te werken.

Als je 15 jaar bent, of jonger bent moet één van de ouders in principe toestemming voor de abortus geven. Als dit tot problemen leidt, kan een verwijsbrief van een huisarts of een gesprek met een medewerker van de Stichting Ambulante Fiom ook volstaan. Het Fiom is een landelijke organisatie die psychosociale hulpverlening, adviezen en cursussen geeft over onder andere onbedoelde zwangerschap.

Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, is een abortus kosteloos.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw hulpvraag en wij verbinden u nog dezelfde werkdag aan de juiste expert.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven