Alimentatie en de belastingdienst

Terug naar overzicht

Alimentatie en de belastingdienst

Als u alimentatie moet betalen of u ontvangt alimentatie dan kan dit ook fiscale gevolgen hebben. Er zijn aparte regels voor het betalen en ontvangen van partneralimentatie en het betalen en ontvangen van kinderalimentatie.

Partneralimentatie
Als u partneralimentatie betaalt mag u dit bedrag volledig in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1. Hierdoor wordt uw inkomen waarover belasting wordt geheven (fors) lager.

Als u partneralimentatie ontvangt, geldt uiteraard het omgekeerde. Uw inkomen wordt hoger door de ontvangen alimentatie en de belastingdienst zal hierover in box 1 inkomstenbelasting heffen.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de man partneralimentatie moet betalen en deze alimentatie aftrekt in een van de hogere belastingtarieven (maximaal 52%), terwijl de vrouw (door haar relatief lage inkomen) over een laag tarief belasting over deze alimentatie betaalt.

Afkoop van partneralimentatie
Tot een aantal jaren geleden kon een belastingvoordeel behaald worden door de partneralimentatie in een keer af te kopen. Vaak betaalde de man dan ineens een fors bedrag aan de vrouw ter afkoop van zijn alimentatieverplichtingen. De man kan dan ineens een fors bedrag aftrekken van zijn belastbaar inkomen, terwijl de afkoopsom bij de vrouw belast werd tegen een bijzonder tarief van 25%.

Op basis van het huidige belastingstelsel zijn deze voordelen grotendeels verdwenen. De aftrekmogelijkheden voor de betalende partij zijn veel geringer en het bijzonder tarief van 25% bestaat niet meer. De ontvangende partij (vaak de vrouw) zal dus volledig belast worden voor het ontvangen de afkoopsom. Dit laatste kan voorkomen worden door de afkoopsom bij een verzekeringsmaatschappij te storten en deze maatschappij vervolgens periodieke uitkeringen te laten doen. Raadpleeg over de voor- en nadelen van deze constructie een in echtscheidingen gespecialiseerde advocaat of een financieel deskundige.

Kinderalimentatie
Kinderalimentatie is fiscaal aftrekbaar voor de alimentatie-betaler, als het bedrag meer dan 408 euro per kind per kwartaal bedraagt. Als u meer dan 408 euro per kind per kwartaal aan kinderalimentatie betaalt mag u per kwartaal het volgende bedrag aftrekken:

Leeftijd kind aan het begin
van het kwartaal 

Kosten voor levensonderhoud 

Aftrekbaar 

Jonger dan 6 jaar 

minimaal 408 euro per kwartaal 

 295 euro 
van 6 tot 12 jaarminimaal 408 euro per kwartaal 355 euro
van 12 tot 18 jaar minimaal 408 euro per kwartaal

 415 euro 

van 18 tot 21 jaarminimaal 408 euro per kwartaal 355 eruo
van 18 tot 21 jaar

meer dan 50% bijdrage in de
totale kosten en minimaal
710 euro per kwartaal 

 710 euro

van 18 tot 21 jaar en
het kind is uitwonend 

 90% of meer bijdrage in de
totale kosten en minimaal
1.065 euro per kwartaal
 1.065 euro  

De ouder die de kinderalimentatie ontvangt is geen belasting over de ontvangen kinderalimentatie verschuldigd. De belastingdienst ziet kinderalimentatie niet als inkomen.