fbpx
Ga naar content

Aansprakelijkheid van de werkgever bij verkeersongevallen

Als u betrokken raakt bij een verkeersongeval, vraagt u zich misschien ook af of uw werkgever verplicht is om de door u geleden schade te vergoeden. Dit zal afhangen van de specifieke situatie.

Zo is uw werkgever niet aansprakelijk voor ongelukken die gebeuren in het woon-werkverkeer. Als u onderweg naar het werk met uw auto of fiets een ongeluk krijgt, is uw werkgever hiervoor niet aansprakelijk. Dit wordt niet anders als u daarbij gebruik maakt van een leaseauto.

Soms is een werkgever zelfs niet aansprakelijk als een werknemer betrokken raakt in een verkeersongeluk, terwijl hij naar huis terugrijdt na een verplichte teambespreking die ’s avonds heeft plaatsgevonden.

De situatie wordt anders als u betrokken bent bij een verkeersongeluk in de uitoefening van uw werkzaamheden, bijvoorbeeld als u in opdracht van uw baas een pakket weg moet brengen of op klantenbezoek gaat. Dan is er sprake van een ongeval dat in de uitoefening van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden.

In die gevallen is uw werkgever in principe verplicht om te zorgen voor een behoorlijke verzekering. Deze verzekering moet gelden voor de werknemers die voor hun werk moeten deelnemen aan het gemotoriseerd verkeer.

Maakt u gebruik van uw eigen auto, dan hoort de werkgever er ook voor te zorgen dat u in staat wordt gesteld een behoorlijke verzekering af te sluiten.

Een voorbeeld.

Een betontimmerman is in dienst van een landelijk werkend bouwbedrijf en rijdt iedere dag met zijn eigen auto naar Deventer, waar in het kader van een project wordt gewerkt. Daarbij neemt hij ook drie collega’s mee.

Op weg naar Deventer veroorzaakt de werknemer een ongeval waardoor hij en zijn collega’s ernstig gewond raken. De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk voor deze schade. Er volgt een lange gerechtelijke procedure.

De rechter komt tot de conclusie dat er in deze situatie geen sprake is van een geschonden zorgplicht van de werkgever. Het gaat immers om een werknemer die zijn eigen auto bestuurt tijdens een rit van huis naar zijn werkplek.

Dat betekent volgens de rechter niet dat de werkgever niet op een andere grond aansprakelijk kan zijn. In deze situatie was de werknemer min of meer verplicht om met zijn eigen auto het vervoer voor hemzelf en enkele collega’s te verzorgen naar een ver van hun woonplaats verwijderde werkplek.

De rechter vindt dat de werkgever in dit speciale geval dus toch aansprakelijk is voor de schade van de werknemer mede vanwege het feit dat de schade niet door een verzekering wordt gedekt. De grondslag van de aansprakelijkheid was hier dus niet het schenden van een zorgplicht maar zogenoemd ‘goed werkgeverschap’.

Nog een voorbeeld.

Een werknemer gebruikt een ambulance voor woon-werkverkeer. Het feit dat hier duidelijk sprake is van een bedrijfsvoertuig, wil dit nog niet zeggen dat de werkgever dan automatisch aansprakelijk is voor schade die ontstaat tijdens een rit naar het werk.

In dit betreffende geval had de werknemer de bewuste dag van het ongeval nooddienst en moest hij hiervoor telefonisch bereikbaar zijn. De rechter vond dat het woon-werkverkeer in dit speciale geval gelijk gesteld moest worden aan werkverkeer.

Nog een voorbeeld.

Een taxichauffeur wordt bij het uitoefenen van zijn werk bij het het oversteken van een onbewaakte spoorwegovergang met zijn taxi aangereden door een trein. Als gevolg van deze aanrijding heeft hij ernstig letsel opgelopen en is hij volledig arbeidsongeschikt geraakt.

De Hoge Raad overweegt dat een werkgever op basis van het goed werkgeverschap dient te zorgen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven