fbpx
Ga naar content

Wat is een arbeidsongeval?

Van een arbeidsongeval is sprake als u als werknemer te maken krijgt met een ongeluk op het werk. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een ongeluk heeft met een gevaarlijke machine, van een trap afvalt omdat u iets wilt pakken, iets zwaars gaat tillen of uitglijdt over een gladde vloer.

De schade die u daardoor lijdt, kunt u in veel gevallen verhalen op uw werkgever. Daarvoor is wel vereist dat:

  • de schade is geleden bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, en
  • uw werkgever onvoldoende heeft gedaan om het ongeval te voorkomen

Uw werkgever is verplicht om ongevallen die leiden tot blijvend letsel of een ziekenhuisopname te melden bij de Arbeidsinspectie. Als u dus te maken krijgt met een arbeidsongeval, meldt dit dan direct bij uw werkgever en eventueel ook aan de bedrijfsarts.

Als u verwikkeld raakt in een gerechtelijke procedure om uw schade vergoed te krijgen, dan moet allereerst vast komen te staan dat de schade ontstaan is bij het uitvoeren van uw werkzaamheden. Als uw werkgever dat ontkent, is het aan u om met bewijzen te komen. Soms is het daarvoor nodig dat u bepaalde schriftelijke bewijsstukken laat zien.

Een schriftelijke melding van het bedrijfsongeval bij uw werkgever, de bedrijfsarts en bijvoorbeeld uw huisarts kan dan een belangrijke rol spelen.

Een voorbeeld.

Werknemer kan schade bedrijfsongeval niet aannemelijk maken

Jasper is met zijn werkgever verwikkeld in een gerechtelijke procedure. Volgens Jasper heeft hij schade opgelopen toen bij het laden van een vrachtauto een container is omgevallen. De werkgever van Jasper stelt zich op het standpunt dat helemaal niet duidelijk is dat de arbeidsongeschiktheid van Jasper het gevolg is van een arbeidsongeval.

De zaak moet uiteindelijk beoordeeld worden door het gerechtshof in Amsterdam. De rechter komt tot de conclusie dat Jasper inderdaad niet aannemelijk gemaakt heeft dat zijn schade veroorzaakt is door het omvallen van de container. Niet duidelijk is namelijk wanneer dit is gebeurd.

Het staat vast dat Jasper na het voorval nog enige weken heeft doorgewerkt voor hij zich ziek heeft gemeld. In deze tussenliggende weken kunnen zich ook andere oorzaken van arbeidsongeschiktheid hebben voorgedaan.

Volgens de rechter kan dan ook niet worden geoordeeld dat Jasper schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever is niet aansprakelijk en hoeft Jasper dus geen schadevergoeding te betalen.

Uw werkgever is dus alleen aansprakelijk als u zelf kunt aantonen dat er sprake is van schade die u heeft opgelopen in de uitoefening van uw werkzaamheden. Leg dit dus zoveel mogelijk schriftelijk vast, zodat u later beschikt over voldoende bewijsmiddelen.

De belangen zijn groot. Het kan zijn dat u door het ongeval of de beroepsziekte geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Als de werkgever aansprakelijk is, dan moet hij in beginsel alle met uw arbeidsongeschiktheid gemoeide schade vergoeden. Met name óók de schade die u in de toekomst nog zal lijden als uw inkomen achteruit gaat.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven