fbpx
Ga naar content

Ongevallen tijdens personeelsuitjes

Uw werkgever is in principe aansprakelijk voor arbeidsongevallen die plaatsvinden in de uitoefening van het werk. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid van uw werkgever als u schade ondervindt tijdens een personeelsuitje?

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan uw werkgever ook voor deze schade aansprakelijk zijn. Het gaat dan weliswaar meestal om een ongeval op een locatie buiten het bedrijf van de werkgever zelf, maar toch draagt uw werkgever ook in deze gevallen een zekere verantwoordelijkheid.

Stel dat uw werkgever besluit om tijdens een personeelsuitje te gaan karten. U raakt betrokken bij een botsing en lijdt schade. Uw werkgever kan hiervoor aansprakelijk zijn, maar dit is niet automatisch het geval. Een rechter zal bijvoorbeeld kijken in hoeverre u min of meer (sociaal) verplicht was om aan dit uitje deel te nemen.

Een voorbeeld.

Werkgever is aansprakelijk voor schade tijdens personeelsuitje met ballonvaart

Tijdens het jaarlijkse kantooruitje wordt door een werknemer deelgenomen aan een ballonvaart. Daarbij botst het mandje van de ballon tijdens de landing tegen een kantoorgebouw. De werkneemster loopt letsel op en vordert schadevergoeding.

Naar het oordeel van de rechtbank is de algemene regel over de zorgplicht van de werkgever op het werk niet van toepassing omdat de werkgever geen zeggenschap had over het bedrijfsuitje en geen bevoegdheid om met betrekking tot dit uitje instructies te geven.

Toch kan een werkgever ook aansprakelijk zijn voor schade tijdens een personeelsuitje. In dit verband is van belang dat het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens een door de werkgever georganiseerd kantooruitje en dat werknemers in de regel geacht worden hieraan deel te nemen.

De werkgever had daarbij, zonder dat de medewerkers dit wisten, gekozen voor een ballonvaart met alle risico’s van dien. Ook was de werkgever verzekerd voor de financiële gevolgen van het ongeval.

De rechtbank kwam daarom tot het oordeel dat de werkgever onder deze bijzondere omstandigheden aansprakelijk is voor de schade van de werkneemster. De werkgever had de werkneemster in een gevaarlijke situatie gebracht waaraan de werkneemster zich moeilijk kon onttrekken gezien het min of meer verplichte karakter van het uitje.

Werkgever aansprakelijk voor schade tijdens rollerskate-personeelsuitje

Elk kwartaal wordt bij de werkgever op vrijdagmiddag na werktijd een activiteit georganiseerd. De werknemers stellen om de beurt een activiteit voor en leggen dit ter goedkeuring voor aan de directeur. Op een vrijdagmiddag was de activiteit een workshop ‘dansen op rollerskates’.

Een werkneemster kwam daarvoor op haar vrije dag speciaal naar het werk en kreeg bij aankomst twee rolschaatsen. Op de marmeren vloer viel zij vervolgens en brak zij haar linkerpols. Dit had blijvend letsel en arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

De rechter oordeelde allereerst dat de algemene regel van de schending van de zorgplicht niet van toepassing is omdat het ongeval zich niet heeft voorgedaan in de uitoefening van de werkzaamheden van de werkneemster. Tussen de werkzaamheden en het rollerskate dansen op vrijdagmiddag bestaat hiervoor onvoldoende verband. Deelname aan de workshop was bovendien geheel vrijwillig.

Toch vindt de rechter dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werkneemster. De workshop was aan het werk gerelateerd. Het ging namelijk om een personeelsactiviteit die gehouden werd in de hal van het kantoor van de werkgever.

Verder had de werkgever de activiteit (mede) georganiseerd. Het rolschaatsen op een marmeren vloer is een risicovolle bezigheid, zeker als tevoren geen beschermingsmiddelen, zoals knie- en polsbeschermers worden uitgereikt en geen rolschaatsinstructie wordt gegeven.

Het risico op vallen is vooral aanzienlijk voor mensen op leeftijd die in geen jaren aan rolschaatsen hebben gedaan. Het feit dat het bedrijf dat de workshop organiseerde, onvoldoende veiligheidsmaatregelen had getroffen, komt voor rekening van de werkgever, nu deze het bedrijf heeft ingehuurd.

De werkgever heeft de werknemers er ook niet op gewezen dat voor hen kennelijk geen aansprakelijkheidsverzekering was afgesloten. Eén en ander leidt er volgens de rechter toe dat de werkgever de schade van de werkneemster dient te vergoeden.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven