Ga naar content

De tegenpartij in een letselschadezaak: verzekeraar of letselschadebureau?

Het overgrote deel van in Nederland spelende letselschades wordt afgewikkeld met de verzekeraar van de aansprakelijke (schadeveroorzakende) partij. Die verzekeraar kan zich op zijn beurt laten bijstaan door een letselschadebureau dat zich richt op bijstand aan verzekeraars.

Uw advocaat of belangenbehartiger kan dus rechtstreeks te maken krijgen met een verzekeraar of met een door de verzekeraar ingeschakeld schaderegelingsbureau. Voor de praktijk maakt dit weinig verschil, al kan het ene bureau of de ene verzekeraar een hardere koers varen dan de ander. Uw advocaat kan zijn opstelling laten leiden door zijn ervaring met de betreffende verzekeraar of het betreffende bureau.

In veel gevallen zal er overleg op gang komen waarbij de verzekeraar of het bureau een vaste schadebehandelaar op de zaak zet. Uw belangenbehartiger en de schadebehandelaar onderzoeken vervolgens of een regeling van de schade in onderling overleg mogelijk is. In een grote meerderheid van zaken is dat het geval.

Schaderegelen komt vooral neer op het vergaren en uitwisselen van informatie over uw persoonlijke situatie als slachtoffer. Die informatie kan van medische maar ook van feitelijke aard zijn.

Het is belangrijk dat het schaderegelingproces in goede harmonie verloopt. Dit vraagt van beide partijen een redelijke en verstandige opstelling. Voor u als slachtoffer is dit soms moeilijk op te brengen. U heeft niet om het ongeval gevraagd, maar u zit wel met de ‘gebakken peren’ terwijl het regelingsproces eindeloos lijkt te duren.
Het is vaak niet anders: een verantwoorde schaderegeling vergt tijd, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.

In verband met de schade die direct na het opgeval is opgetreden en de schade die tijdens het regelingsproces optreedt, bijvoorbeeld door huishoudelijke hulp of een verminderd inkomen, moeten door de verzekeraar voorschotten worden betaald.

Aan het eind van de rit worden de betaalde voorschotten in mindering gebracht op de definitief vastgestelde, totale schade.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven