fbpx
Ga naar content

Moet ik bij een letselschadezaak een advocaat of juist een letselschadebureau in de arm nemen?

Op het gebied van letselschade zijn zowel advocaten als niet-advocaten actief in het schaderegelingsproces. In letselschade gespecialiseerde advocaten hebben zich georganiseerd in een Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

Vereniging van Letselschade Advocaten

Als u een LSA-advocaat in de arm neemt kunt u er vanuit gaan dat de vereiste deskundigheid aanwezig is. LSA-advocaten moeten een belangrijk deel van hun totale werkzaamheden besteden aan letselschade. Om tot de LSA te worden toegelaten moet bovendien een zware specialisatieopleiding worden gevolgd. Daarna is het volgen van jaarlijkse opfriscursussen verplicht. Het bestuur van de LSA ziet erop toe dat de aangesloten advocaten aan hun verplichtingen voldoen. De Orde van Advocaten houdt in algemene zin toezicht op de kwaliteit van de advocatuurlijke dienstverlening. Advocaten zijn net als medici onderworpen aan tuchtrecht. Dit betekent dat er een duidelijk loket bestaat voor klachten over de advocaat.

Letselschadebureau

Dienstverlening op het gebied van letselschade wordt ook aangeboden door gespecialiseerde bureaus. Omdat een toezichthoudende instantie ontbreekt, is er geen kwaliteitswaarborg. Daar komt wel verandering in door certificering en keurmerken. Veel bureaus doen aan een actieve werving van potentiële cliënten, onder meer door advertenties op internet en folders in de wachtkamer van het ziekenhuis.
Sommige bureaus kunnen u uitstekend van dienst zijn, maar van tevoren heeft u daar minder zekerheid over dan bij een LSA-advocaat. Een advocaat heeft bovendien meer bevoegdheden, waaronder het voeren van gerechtelijke procedures. Bureaus mogen dat zelf niet, ze moeten daarvoor ook een advocaat inschakelen.

In de praktijk ziet men dan ook dat bepaalde bureaus met bepaalde advocaten samenwerken.

Advocaat of letselschadebureau?

U zult uiteindelijk zelf een keuze moeten maken of u uw zaak door een gespecialiseerde advocaat of door een letselschadebureau laat behandelen. Laat u op voorhand goed informeren en voer desnoods een aantal kennismakingsgesprekken om een goed gevoel te krijgen bij een bepaalde belangenbehartiger.

No cure, no pay?

Het kostenaspect zal in uw keuze zeker een rol spelen. Letselschadebureaus mogen hun diensten aanbieden op basis van no cure, no pay. Advocaten mogen dat niet. In veel gevallen is dit verschil voor u nauwelijks van betekenis, met name als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent of de aansprakelijkheid voor de hand ligt. In dat geval namelijk is de tegenpartij verplicht om de door u gemaakte kosten van rechtsbijstand, mits redelijk, te vergoeden.

Als u in die situatie, die zich vaak voordoet, kiest voor een honorariumafspraak op basis van no cure, no pay, zou u wel eens onnodig veel geld kwijt kunnen zijn. Aan de andere kant kan no cure, no pay een zinvolle oplossing bieden in zaken waarbij het niet zo duidelijk is dat de tegenpartij aansprakelijk is voor uw schade.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven