Ga naar content

Letselschade: onderhandelingen over de schade

Schaderegelen komt ook neer op onderhandelen. Uw letsel heeft zogezegd een prijs en het is aan uw belangenbehartiger om over die prijs overeenstemming te bereiken met de aansprakelijke partij. Het komt dan aan op de kracht van argumenten over en weer.

Uw belangenbehartiger weet dat hij uw schade moet aantonen en zal dus zoveel mogelijk bewijs verzamelen dat uw schade onderbouwt. Het is daarom van groot belang dat u zoveel mogelijk bonnen en specificaties van de geleden schade verzamelt.

Partijen in het onderhandelingsproces zijn zich – als het goed is – van hun juridische bewijspositie bewust. Bij ieder punt van discussie zullen zij zich moeten afvragen hoe de rechter er eventueel over zal oordelen. Deze oordelen zijn bekend uit de rechtspraak, maar zijn vaak niet één op één toepasselijk op de zaak waarover onderhandeld wordt. Krachtige onderhandelingsargumenten kunnen er wel aan worden ontleend en daarom is het zo belangrijk dat uw belangenbehartiger voldoende kennis heeft en die kennis op peil houdt.

Beide partijen moeten bereid zijn water bij de wijn te doen wil een onderhandeling succesvol zijn. Ook hier komt het aan op een inschatting van proceskansen. Hoe sterk is uw claim? Kan een deel daarvan bij nader inzien vervallen? Moet één punt worden toegegeven om een ander punt te behouden?

Onderhandelen is een complex proces, dat afhangt van tal van factoren die lang niet allemaal juridisch van aard zijn. Een goede onderhandelaar toont respect voor zijn tegenstander en weet een vruchtbaar onderhandelingsklimaat te creëren. In het beste geval is aan het eind van de rit iedereen tevreden met het resultaat, ook kan dit afwijken van wat men zich van tevoren had voorgesteld.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven