Ga naar content

Letselschade: het vaststellen van de aansprakelijkheid

Als een van de eerste stappen in het schaderegelingsproces zal de aansprakelijkheid van de tegenpartij moeten worden vastgesteld. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid direct volledig erkennen, maar vaak zal hierover gediscussieerd worden.

Het kan soms ook nodig zijn om over de aansprakelijkheid het oordeel van de rechter te vragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er onenigheid is over de toedracht van de schade. Hoe is de schade precies ontstaan? Zijn er getuigenverklaringen?

In veel gevallen van letselschade ligt het erkennen van aansprakelijkheid gelukkig voor de hand. De reden daarvoor is dat er speciale wettelijke regelingen zijn die u als slachtoffer beschermen en aangeven wie aansprakelijk is in een bepaalde situatie.

Zo wordt de zwakke verkeersdeelnemer (voetgangers en fietsers) bijvoorbeeld beschermd tegen gemotoriseerde verkeersdeelnemers. De aansprakelijkheid van laatstgenoemde groep is veelal onontkoombaar bij een aanrijding met een zwakke verkeersdeelnemer. Voor bedrijfsongevallen geldt eveneens dat het slachtoffer een sterke bescherming geniet en het ontkennen van aansprakelijkheid door de werkgever in veel gevallen weinig zin heeft.

In het algemeen zal de veroorzaker van uw letsel ook aansprakelijk zijn voor de toegebrachte schade. Toch is dit niet altijd het geval. In sommige gevallen kan er bijvoorbeeld sprake zijn van overmacht, een rechtvaardigingsgrond of van ‘eigen schuld’. Ook kan de schade een gevolg zijn van een ongelukkige samenloop van omstandigheden die weliswaar heel vervelend is maar waarvoor niemand aansprakelijk kan worden gehouden. Dit komt regelmatig voor in situaties van sport en spel.

Een voorbeeld.

Op een schaatsbaan wordt hard gereden in de ‘binnenbaan’. U doet daar niet aan mee. Integendeel: u bevindt zich op de buitenbaan, op weg naar het bankje waar uw schoenen staan.

Juist op dit moment komt er in de binnenbocht een schaatser ten val die in volle vaart naar buiten glijdt en u omver kegelt. Hierdoor loopt u letsel op. Hoewel de vallende schaatser bij u schade veroorzaakt heeft, is hij in principe niet aansprakelijk. Dit komt omdat u beiden met dezelfde sport bezig was en u dergelijke incidenten kunt verwachten bij het uitoefenen van de schaatssport.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven