fbpx
Ga naar content

Het verloop van een schaderegelingsproces op hoofdlijnen

Als u letselschade heeft opgelopen, dan zult u in het algemeen een aantal stappen moeten doorlopen om deze schade uiteindelijk zoveel mogelijk vergoed te krijgen. Op hoofdlijnen krijgt u meestal te maken met de volgende onderwerpen:

1. Het vaststellen van de aansprakelijkheid.
Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor de door u opgelopen schade? Is de tegenpartij verzekerd? Erkent de tegenpartij de aansprakelijkheid vrijwillig of wordt u gedwongen om hierover te procederen?

2. Het vaststellen van de schade.
Is de schade eenvoudig vast te stellen? Hoe stelt de tegenpartij zich hierbij op? Is de inschakeling van medische deskundigen noodzakelijk?

3. Onderhandelingen.
In veel letselschadezaken wordt uiteindelijk onderhandeld over de omvang van de schade en de vergoeding die moet worden betaald. Is de tegenpartij bereid om uw schade ruimhartig te vergoeden of moet u hierover een keiharde onderhandeling voeren en dreigen met een procedure? Een getroffen regeling wordt meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

4. Procederen.
Als u er uiteindelijk met de tegenpartij niet uitkomt, kan een gerechtelijke procedure wel eens onvermijdelijk zijn.

Het gehele letselschadeproces is ingewikkeld en u doet er verstandig aan om een belangenbehartiger in de arm te nemen die gespecialiseerd is in dit rechtsgebied.

Een dergelijke specialisatie is belangrijk: letselschades regelen is een vak apart waarbij veel specifieke kennis en specifieke vaardigheden komen kijken. Niet alleen is een grondige juridische ‘up- to date’-kennis vereist, ook moet de belangenbehartiger over goede onderhandelingskwaliteiten beschikken. Daarnaast is het van belang dat hij de vaart in de zaak houdt en u goed informeert over de stand van zaken en de te nemen stappen.

De duur van het schaderegelingsproces

Het regelen van een schade kan helaas wel eens lang duren.

De indruk leeft dat verzekeraars claims per definitie afhouden en het schaderegelingsproces onnodig vertragen om slachtoffers te ontmoedigen hun claim door te zetten. Die indruk is in zijn algemeenheid onjuist. De meeste verzekeraars proberen letselschades constructief en voortvarend te behandelen. Dat is ook in hun belang. Een langdurig en uitgebreid schaderegelingsproces kost de verzekeraar uiteindelijk veel geld.

Bovendien moeten verzekeraars bekende maar nog niet afgewikkelde schades reserveren in de vorm van een schatting van de omvang. Deze schadereserve vormt een boekhoudkundige post die zij het liefst zo laag mogelijk houden.

Een belangrijke reden dat het regelingsproces lang kan duren is dat het zoveel stappen kent. Alles draait om informatie, zowel medisch als feitelijk. Het vergaren van die informatie kost tijd.

Een andere bron van vertraging is die van het letsel zelf. Het kan soms eenvoudigweg te vroeg zijn om een schade definitief te regelen. Dit is het geval als nog geen medische eindtoestand is bereikt, dat wil zeggen als nog niet duidelijk is welke kant het herstelproces opgaat.

Uw belangenbehartiger moet uw zaak voortvarend behandelen. Het helpt als u zelf voortvarend bent in het aanleveren van informatie die belangrijk is voor de beoordeling van uw zaak.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven