Ga naar content

Wat is de rol van een medische deskundige in een letselschadezaak?

Tijdens het schaderegelingproces kunt u te maken krijgen met medische deskundigen.

In de meeste letselschadezaken zal zowel uw belangenbehartiger als de aansprakelijke verzekeraar een medisch adviseur inschakelen. Hij of zij adviseert over de aard en de ernst van het letsel en over het ‘medisch traject’ van de schaderegeling.

Het is onverstandig om af te gaan op de visie van de medisch adviseur van de tegenpartij. Soms geeft deze adviseur een ‘gekleurd’ beeld van uw situatie in het voordeel van de tegenpartij. Om dezelfde reden zal de verzekeraar zich niet snel neerleggen bij de visie van de medisch adviseur van uw belangenbehartiger.

In veel gevallen komen beide medisch adviseurs uiteindelijk overigens wel tot een voor beide partijen acceptabele visie.

Als de medisch adviseurs geen overeenstemming kunnen bereiken en in gevallen waarin de schade aanzienlijk is, zal meestal een medische expertise worden voorgesteld. Een dergelijke expertise houdt in dat in gezamenlijk overleg wordt gevraagd aan een onafhankelijk arts om een beoordeling te geven. Die arts zal u onderzoeken en een aantal vragen voorleggen. Op basis van dat onderzoek maakt de arts een rapportage.

Die rapportage zal vaak richtinggevend zijn voor de verdere beoordeling van de medische kant van de zaak. Op voorhand kunnen partijen afspreken dat deze rapportage bindend is. Dat wil zeggen dat beide partijen zich bij deze rapportage zullen neerleggen. Maar dit is lang niet altijd het geval.

Als een van de partijen belangrijke bezwaren heeft tegen de (niet-bindende) rapportage, kan hij proberen een second opinion af te dwingen of de rechter vragen een nieuwe deskundige te benoemen. Dat is in het algemeen niet eenvoudig. U moet sterke argumenten hebben om een rechter te overtuigen dat de eerder ingeschakelde deskundige het helemaal bij het foute eind heeft gehad.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven