fbpx
Ga naar content

Deelgeschilregeling: snel en goedkoop procederen over letselschade

Met ingang van 1 juli 2010 is de zogenaamde Wet deelgeschilprocedure voor letsel en overlijdensschade een feit. Het gaat hier om een nieuwe en laagdrempelige procedure bedoeld om letselschadeclaims sneller af te kunnen wikkelen.

In het algemeen neemt de afwikkeling van een letselschadeclaim veel tijd in beslag. Als beide partijen hierover uitvoerig procederen is een jarenlange strijd geen uitzonderlijke situatie. Er was in de praktijk dan ook vraag naar een nieuwe vorm van geschillenbeslechting ter verbetering van de afwikkeling van letselschadeclaims.

Rechter moet vastgelopen onderhandeling vlot trekken

Doel van de deelgeschilregeling is te bevorderen dat partijen (slachtoffer en aansprakelijke partij) er samen uitkomen in de onderhandelingsfase en een lange, uitgebreide gerechtelijke procedure (de zogenaamde bodemprocedure) achterwege kan blijven. De gedachte is dat door middel van een ‘lichte’ procedure snel een rechter kan worden ingeschakeld om de vastgelopen onderhandeling over de afwikkeling van een letselschadezaak vlot te trekken.

Oordeel van rechter is niet bindend

In de deelgeschilprocedure wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank door middel van het indienen van een verzoekschrift. De andere partij zal in reactie daarop een verweerschrift in dienen, waarna een mondelinge behandeling volgt. Tijdens de mondelinge behandeling kunnen beide partijen hun standpunten toelichten aan de rechter. Over de inschakeling van de rechter hoeven partijen het overigens niet eens te zijn. Een deelgeschil kan ook door één van de partijen aan de rechter worden voorgelegd.

De rechter zal vervolgens een oordeel geven over het geschil dat aan hem is voorgelegd. De uitkomst van in een deelgeschilprocedure is tussen partijen overigens niet bindend, maar wel richtinggevend. Tegen dit oordeel is geen hoger beroep mogelijk, maar in een eventuele bodemprocedure kan ook de deelgeschilbeslissing aan de orde worden gesteld.

Als u slachtoffer bent is het belangrijk om te weten dat de aansprakelijke partij de kosten die samenhangen met de deelgeschilprocedure voor zijn rekening moet nemen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven