fbpx
Ga naar content

Wat is een getuigenverhoor?

In een gerechtelijke procedure worden veel schriftelijke bewijsstukken uitgewisseld waaronder verklaringen van getuigen. Zo kan iemand verklaren dat hij een bepaald ongeval heeft zien gebeuren.

Maar soms is een schriftelijk verklaring onvoldoende. De tegenpartij zou bijvoorbeeld kunnen aanvoeren dat deze persoon om dat moment helemaal niet bij het ongeval aanwezig was.

Als een schriftelijke getuigenverklaring voor een rechter onvoldoende duidelijk is, dan kan de rechter bepalen dat er een zogenaamd getuigenverhoor moet plaatsvinden. In juridische vaktaal noemt met een getuigenverhoor ook wel enquête.

In principe mag u zelf bepalen wie u als getuige wil oproepen. Dat geldt ook voor de tegenpartij. De getuigen zijn verplicht om voor de rechter te verschijnen. Zij moeten een voor de vragen van de rechter of van de advocaten beantwoorden.

De getuigen zijn verplicht om daarbij de waarheid te spreken. Doen zij dit niet, dan lopen zij het risico om hiervoor strafrechtelijk veroordeeld te worden. Men spreekt dan van meineed. Dit kan zelfs leiden tot gevangenisstraf.

Nadat alle vragen zijn gesteld worden de vragen en antwoorden van de getuigen vastgelegd in een officieel document, het proces-verbaal. De getuige moet dit document ook ondertekenen. U kunt ook zelf als getuige optreden en dit geldt ook voor uw tegenpartij. Maar u zult begrijpen dat de rechter aan verklaringen van deze zogenaamde partij-getuigen minder waarde zal hechten.

Een getuigenverhoor kan soms uren in beslag nemen, met name als er veel getuigen gehoord moeten worden. Alle getuigen hebben recht op een vergoeding omdat zij bijvoorbeeld die dag niet hebben kunnen werken.

De partij die de getuige heeft opgeroepen is verplicht om deze kosten voorlopig te betalen. Uiteindelijk zal de partij die de procedure verliest deze kosten voor zijn rekening moeten nemen.

Een getuigenverhoor kan dus een kostbare en tijdrovende aangelegenheid zijn.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven