fbpx
Ga naar content

In een spoedprocedure een voorschot op uw letselschade claimen

Een kort geding is een spoedprocedure. Omdat een normale procedure, een zogenaamde bodemprocedure, maanden en soms zelfs jaren kan duren, kunt u in spoedeisende gevallen een kort geding starten.

De rechter die in kort geding uitspraak doet (men noemt deze rechter ook wel de voorzieningenrechter) treft een voorlopige maatregel. Dat wil zeggen dat de uitspraak van een rechter in een kort geding procedure niet definitief is en eventueel later door de uitspraak van een rechter in een normale procedure ongedaan gemaakt kan worden.

In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat beide partijen zich bij de uitspraak van de rechter in de kort geding procedure neerleggen. Dit is bijvoorbeeld het geval als beide partijen verwachten dat de rechter in een normale procedure niet tot een ander oordeel zal komen.

Een kort geding wordt behandeld op een zitting waarbij beide partijen, vaak vergezeld door hun advocaten, een mondelinge toelichting geven op hun standpunten. Op basis van deze mondelinge toelichting en eventuele schriftelijke stukken die door beide partijen op voorhand aan de rechter zijn gestuurd, neemt de rechter zijn beslissing.

Deze beslissing, het vonnis, wordt meestal een tot twee weken na de zitting genomen. Het vonnis wordt door de rechter schriftelijk aan beide partijen toegezonden.

De verliezende partij wordt door de rechter in het algemeen in de proceskosten veroordeeld. Dat wil niet zeggen dat deze partij de volledige advocaatkosten van de andere partij moet betalen. Vaak gaat het om een min of meer vastgesteld bedrag dat slechts een gedeelte van de werkelijke kosten goedmaakt.

U moet er dus rekening mee houden dat u een deel van de (advocaten)kosten zelf moet dragen, ook als u de kort geding procedure wint.

Een kort geding procedure neemt ongeveer drie tot zes weken in beslag.

Wanneer kan ik een kort geding procedure starten?

Een kort geding is een spoedprocedure. Dit betekent dat een rechter in de eerste plaats zal beoordelen of u een spoedeisend belang heeft. Als u bijvoorbeeld al jaren met de tegenpartij verwikkeld bent in een discussie of u schade geleden heeft of niet, dan is de kans groot dat de rechter uw zaak niet in een kort geding procedure wil behandelen. U heeft in een dergelijk geval geen spoedeisend belang.

Ook zaken die erg ingewikkeld zijn en waarbij getuigen of deskundigen geraadpleegd moeten worden om de ware toedracht boven water te krijgen, zijn in het algemeen niet geschikt voor een kort geding procedure. Juist omdat de kort geding procedure een snelle procedure is waarbij de rechter een voorlopig oordeel velt, heeft de rechter in deze procedure geen mogelijkheid om zaken uitvoerig uit te (laten) zoeken.

Een kort geding procedure is met name geschikt voor zaken waarbij het vrij duidelijk is dat u schade geleden heeft en dat de tegenpartij voor deze schade verantwoordelijk is. Stel dat het vaststellen van de exacte hoogte van de door u geleden schade naar verwachting nog enige maanden in beslag zal nemen, maar de tegenpartij is niet bereid om u alvast een voorschot uit te keren.

U zou dan in een kort geding procedure de rechter kunnen vragen om de tegenpartij te veroordelen om dit voorschot toch aan u uit te keren.

Er zal dus van geval tot geval bekeken moeten worden of u zaak zich leent voor een kort geding procedure. Een letselschade-advocaat kan u hierover adviseren.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven