fbpx
Ga naar content

Wanneer moet ik mijn letselschade in een bodemprocedure claimen?

Een bodemprocedure is uitgebreide procedure waarin de rechter de zaak als het ware tot op de bodem uitzoekt. Men noemt deze procedure ook wel een bodemprocedure. Deze procedure neemt over het algemeen zeker enkele maanden in beslag. Soms kan een bodemprocedure zelfs enkele jaren duren.

Een bodemprocedure wordt gevoerd bij de rechtbank. Als uw schade minder dan 5.000 euro bedraagt of als uw schade het gevolg is van een arbeidsongeval, dan mag u volgens de wet zonder advocaat procederen.

In de praktijk is dit echter niet aan te raden. Gerechtelijke procedures zijn ingewikkeld en u de kans is groot dat uw tegenpartij zich wel laat bijstaan door een advocaat of juridisch adviseur.

Bodemprocedure start met een dagvaarding

De procedure verloopt in eerste instantie schriftelijk en start met een zogenaamde dagvaarding. Dit is een schriftelijke oproep waarin de tegenpartij wordt opgeroepen om (in eerste instantie) schriftelijk te reageren op uw argumenten.

In deze dagvaarding heeft uw advocaat of juridisch adviseur uiteengezet hoe de schade veroorzaakt is en waarom de tegenpartij deze schade moet betalen. Bij deze dagvaarding worden zoveel mogelijk bewijsstukken gevoegd.

De dagvaarding betekent niet dat de tegenpartij direct bij de rechter moet verschijnen. Hij mag eerst, via een advocaat of juridisch adviseur, schriftelijk reageren op de dagvaarding. Deze reactie noemt men ook wel een conclusie van antwoord. In het algemeen krijgt de tegenpartij vier tot zes weken de tijd om deze conclusie van antwoord bij de rechtbank in te dienen.

Conclusie van antwoord

In de conclusie van antwoord staan dus de argumenten van de tegenpartij die bijvoorbeeld vindt dat hij niet verantwoordelijk is voor de door u geleden schade. Ook kan er in de conclusie van antwoord staan dat u een verkeerde voorstelling van zaken gegeven heeft over de toedracht van de schade.

Nadat de conclusie van antwoord aan de rechter is toegestuurd zal deze beoordelen op welke wijze er verder geprocedeerd moet worden. Vaak zal de rechter besluiten dat beide partijen op een zitting voor de rechter moeten verschijnen. In juridische vaktaal spreekt noemt met zo’n zitting een comparitie.

Beide partijen moeten voor de rechter verschijnen: de comparitie

U moet bij een comparitie dus persoonlijk aanwezig zijn. Uiteraard mag uw advocaat of juridisch adviseur daar ook bij zijn. De rechter zal tijdens deze zitting een aantal vragen stellen en kijken of het mogelijk is dat u met de tegenpartij alsnog tot een oplossing kunt komen. Lukt dat niet, dan wordt besproken hoe zal worden verder geprocedeerd.

Repliek en dupliek

In veel gevallen komt er dan een tweede schriftelijke ronde. Als schade-eisende partij mag uw advocaat dan als eerste een nieuwe schriftelijke reactie indienen, de zogenaamde conclusie van repliek. Enkele weken later is de tegenpartij dan aan de beurt. Deze schriftelijke reactie noemt men de conclusie van dupliek.

Als de rechter dan voldoende informatie vergaard heeft, zal hij tot een oordeel komen, het vonnis. U moet er rekening mee houden dat dit niet altijd het einde van de zaak betekent. Alleen als de rechter een eindvonnis velt, komt de procedure daarmee ten einde.

In dit eindvonnis wijs de rechter de door u geclaimde schade (gedeeltelijk) toe of af. Maar er kan ook sprake zijn van een tussenvonnis.

In een tussenvonnis neemt de rechter vaak op een aantal punten een beslissing. Op andere punten geeft hij aan dat de feiten onvoldoende duidelijk zijn, zodat één van de partijen bewijs moet leveren. In dat geval moeten er vaak getuigen gehoord worden. Ook kan het zijn dat de rechter nader geïnformeerd wil worden door een deskundige.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven