fbpx
Ga naar content

Hoe verloopt een hoger beroep procedure?

Als u het niet eens bent met het vonnis van de rechtbank, kunt u hier tegen in beroep gaan. Dit betekent dat u een hogere rechter vraagt om opnieuw naar de zaak te kijken. Ook uw tegenpartij kan uiteraard besluiten om in hoger beroep te gaan.

Hoger beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van het vonnis van de rechtbank. Als het gaat om zaken met een financieel belang van minder dan 1.750 euro dan is geen hoger beroep mogelijk.

Hoger beroep wordt ingesteld doordat een hoger beroep-dagvaarding (een appèldagvaarding) wordt uitgebracht aan de tegenpartij. Het hoger beroep behandeld door het gerechtshof.

Memorie van grieven

De procedure in hoger beroep verloopt ook voornamelijk schriftelijk. Als u in hoger beroep gaat, dan zal uw advocaat eerst een schriftelijk stuk aan het gerechtshof sturen waarin staat waarom u het niet eens bent met het vonnis van de rechtbank.

Dit stuk noemt men de memorie van grieven. Vervolgens krijgt uw tegenpartij de gelegenheid om hier schriftelijk op te reageren. Dit noemt men de memorie van antwoord.

Met de memorie van grieven en de memorie van antwoord eindigt de uitwisseling van de schriftelijke standpunten in hoger beroep. Beide partijen kunnen het gerechtshof daarna verzoeken om de zaak nog eens mondeling te mogen bepleiten. Dit is eerder uitzondering dan regel omdat de meeste argumenten al schriftelijk zijn uitgewisseld.

Uitspraak van het gerechtshof: arrest

Het gerechtshof zal vervolgens uitspraak doen; de uitspraak van een gerechtshof heet een arrest. Er bestaat een forse achterstand bij de gerechtshoven. Dat betekent in de praktijk dat het wel eens zes maanden of langer kan duren voordat u het eindoordeel van het gerechtshof tegemoet kunt zien.

In dit arrest zal het gerechtshof aangeven of de eerdere uitspraak van de rechtbank een juiste beslissing was. Als het gerechtshof van mening is dat dit niet het geval is, dan neemt het gerechtshof een nieuwe beslissing over uw zaak.

Wat is cassatie?

In het overgrote deel van de zaken leggen partijen zich neer bij een uitspraak van het gerechtshof. In theorie bestaat er nog een mogelijkheid om tot drie maanden na het eindoordeel van het gerechtshof beroep in te stellen bij de Hoge Raad. Dit noemt men beroep in cassatie.

De gronden waarop cassatie kan worden ingesteld zijn zeer beperkt. Cassatie kan slechts worden ingesteld als de voorgaande rechters het recht niet op een juiste manier hebben toegepast. Het is een zeer complexe procedure waarbij niet meer getwist kan worden over de feitelijke gang van zaken.

De procedure van beroep in cassatie kan jaren duren en is over het algemeen zeer kostbaar. Om die reden gaat het bij deze procedures dan ook vaak om zeer grote financiële belangen of de wens van een van beide partijen om een zeer principiële uitspraak te krijgen van de hoogste rechter in Nederland.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven