fbpx
Ga naar content

Moet ik in een letselschadezaak procederen of schikken?

Als u schade geleden heeft zult u de persoon die voor deze schade verantwoordelijk is eerst aansprakelijk moeten stellen en hem verzoeken om deze schade aan u te vergoeden. Degene die wordt aangesproken is in veel gevallen verzekerd tegen het risico van aansprakelijkheid.

Zo zijn alle bestuurders van motorvoertuigen (auto’s, motoren, bromfietsen, scooters) bij de wet verplicht verzekerd. Als er sprake is van een verzekering wordt het verzoek om schadeloosstelling (de aansprakelijkstelling) doorgestuurd naar de verzekeraar.

Op basis van de aansprakelijkstelling komt er (schriftelijk of mondeling) overleg op gang tussen u (of uw advocaat) en de partij die aansprakelijk wordt gesteld (of de verzekeraar).

Als dat overleg succesvol is, wordt er overeenstemming bereikt over de aansprakelijkheid en/of de hoogte van de schade. Men spreekt dan wel van een schikking. Beide partijen regelen de zaak dan dus in onderling overleg zonder tussenkomst van een rechter.

Helaas komt het vaak voor dat partijen het niet met elkaar eens worden. Zo kan het zijn dat de andere partij ontkent dat hij of zij u schade toegebracht heeft. Ook komt het voor dat de andere partij het standpunt inneemt dat u de schade (deels) aan uw eigen gedrag te wijten heeft.

En tot slot bestaat er natuurlijk ook de kans dat de andere partij slechts bereid is om een deel van uw totale schade te vergoeden.

U zult dan een keuze moeten maken uit:

  • het accepteren van een beperkt (financieel) aanbod van de andere partij
  • het afzien van uw vordering en de schade voor uw eigen rekening nemen
  • een procedure starten en de zaak aan de rechter voorleggen

Voordat u besluit om een procedure te starten is het belangrijk om de kansen en risico’s van een dergelijke gerechtelijke procedure goed in te schatten. Laat u ook adviseren over de verwachte kosten en tijdsduur van een dergelijke procedure.

Pas nadat u hierover goed bent geïnformeerd door een letselschade-advocaat kunt u tot een goede afweging komen om al dan niet tot het starten van een procedure over te gaan.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven