Veiligheid op het werk

Terug naar overzicht

Veiligheid op het werk

Een werkgever is verplicht te zorgen voor voldoende veiligheid op de werkvloer. Zo hoort hij onder meer te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inrichting van uw werkplek.

Denkt u daarbij aan voorschriften voor het aantal ramen dat in een kamer aanwezig moet zijn en het ter beschikking stellen van geschikte bureaus en stoelen. Ook moet een werkgever zorgen voor voldoende afwisseling in het werk en een beleid ter voorkoming van stress als gevolg van een te hoge werkdruk.

Er is een Arbeidsomstandighedenwet die werkgevers verplicht tot het voeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Dit beleid moet bijdragen aan het voorkomen van ziekten en ongevallen als gevolg van het werk. Zo is uw werkgever onder andere verplicht om een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen. Dit is een inventarisatie van riskante situaties en een plan voor het oplossen daarvan.

Een werkgever hoort dus te zorgen voor de veiligheid van werknemers op het werk om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De materialen en gereedschappen waar een werknemer mee werkt moeten veilig zijn en ook de machines.

Ondanks al deze voorschriften kan het voorkomen dat u een ongeluk krijgt op het werk of dat u te maken krijgt met een beroepsziekte. In veel gevallen kunt u dan de werkgever hierop aanspreken. Hij (of zijn verzekeraar) zal vaak de door u geleden schade moeten vergoeden, met name als de werkgever tekortgeschoten is in zijn zorgplicht.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

  • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
  • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

  1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
  2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
  3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag