Ga naar content

Familie & echtscheiding: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Duur alimentatie: hoelang heeft u recht op partner- en/of kinderalimentatie?

Als u of uw partner na de scheiding niet voldoende inkomsten heeft om van te leven, dan heeft de ander de plicht om hierin bij te dragen door middel van partneralimentatie. Zijn er ook kinderen in het spel, dan moeten u en uw ex-partner afspraken maken over de kosten van verzorging en opvoeding van uw kind(eren).

Lees verder

Co-ouderschap: hoe zit het met de alimentatie?

Bij een scheiding dient u omtrent uw kinderen afspraken te maken die worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Eén van de mogelijkheden is het overeenkomen van co-ouderschap.

Lees verder

Bijstand en alimentatie: heeft alimentatie gevolgen voor de bijstand?

Wanneer u geen inkomen heeft, kunt u op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB) een bijstandsuitkering aanvragen bij de Sociale Dienst van de gemeente waarin u woont. Als u in aanmerking wilt komen voor een bijstandsuitkering wanneer u gescheiden bent, dient u echter wel rekening te houden met eventuele alimentatieverplichtingen.

Lees verder

Recente ontwikkelingen omtrent partneralimentatie

Recente ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de berekening en de duur van partneralimentatie. Het wetsvoorstel herziening partneralimentatie, alsmede de invloed van het kindgebonden budget zijn hier voorbeelden van. Wat verandert er voor u?

Lees verder

Partneralimentatie en samenwonen: wat verandert er?

Wanneer u gescheiden bent en u of uw ex-partner ontvangt alimentatie, dan verandert de situatie indien u als ontvangende partij een nieuwe duurzame relatie aangaat.

Lees verder

Afkopen partneralimentatie: voor- en nadelen

Partneralimentatie wordt vastgesteld voor de duur van 12 jaar of, indien uw huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd, voor de duur van uw huwelijk. Dit betekent dat u nog voor lange tijd na de scheiding aan uw ex-partner vast kunt zitten.

Lees verder

Hoe kan ik alimentatie aanvragen?

Wanneer u als partners uit elkaar gaat, is het mogelijk om gezamenlijk afspraken te maken over partner- en kinderalimentatie. Men kan ook de rechter de hoogte van de alimentatie laten vaststellen. In het laatste geval heeft u beiden een advocaat nodig.

Lees verder

Voorlopige voorziening

Wanneer u er samen niet uit komt, kan een voorlopige voorziening hiervoor de oplossing zijn. De rechter velt dan een tussentijds oordeel, een voorlopige beslissing, die geldig blijft tot de scheiding definitief is.

Lees verder

Verhuizen na scheiding

Na het regelen van uw echtscheiding komt de volgende stap: de verhuizing. Ook hier zijn een heleboel zaken voor te regelen. We zetten alle zaken op een rij waar u aan moet denken bij verhuizen na een echtscheiding

Lees verder

Wat is een vechtscheiding?

Een echtscheiding verloopt in veel gevallen niet zoals beide partijen het liefste zouden wensen. Er komen veel emoties bij kijken waardoor enkel handelen met het verstand niet altijd lukt. De gemoederen kunnen soms zo hoog oplopen dat we meer kunnen spreken van een gevecht dan een scheiding en dat het moet worden ‘uitgevochten’ bij de rechter.

Lees verder

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven