Ga naar content

Ambtenarenrecht: Documenten

Model bezwaarschrift tegen inschaling

Met dit bezwaarschrift kunt u bezwaar aantekenen tegen het inschalingsbesluit waarmee uw functie op een bepaalde manier ingeschaald is.

Download

Voorbeeld van inschalingsbesluit

Dit document laat bij wijze van voorbeeld zien hoe een inschalingsbesluit eruit kan zien.

Download

Model bezwaarschrift tegen weigering verlofaanvraag

Met dit bezwaarschrift kunt u bezwaar maken tegen een weigering van uw verzoek om op een bepaald tijdstip met verlof te kunnen gaan.

Download

Model detacheringsovereenkomst

Dit is een voorbeeld van een veelgebruikte detacheringsovereenkomst waarmee u als ambtenaar (tijdelijk) overgeplaatst kunt worden naar een andere dienst.

Download

Modelbrief afkoop wachtgeld/uitkeringsaanspraken

Met deze brief kunt u verzoeken uw wachtgeld en/of uitkeringsaanspraken af te kopen.

Download

Voorbeeld Aanstellingsbesluit tijdelijk dienst

Download

Voorbeeld aanstellingsbesluit vaste dienst

Download

Model bezwaarschrift beoordelingsbesluit

Met deze brief kunt bezwaar maken tegen een beoordeling waar u het niet mee eens bent.

Download

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven