Ga naar content

Vakantie & verlof: Tips & Tricks

Als u vakantie of verlof vraagt of meldt, doe dit dan altijd schriftelijk. U voorkomt daarmee mogelijke bewijsproblemen als uw werkgever zich in een later stadium op het standpunt stelt dat u nooit of vakantie of verlof gevraagd heeft.

Als u kort voor of tijdens een geplande vakantie ziek wordt, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij uw werkgever. Deze ziektedagen gelden dan namelijk niet meer als vakantiedagen en mogen dan dus niet van uw vakantiedagensaldo worden afgeschreven.

U hoeft er in het algemeen niet mee in te stemmen als uw werkgever wil dat u vakantiedagen opneemt, bijvoorbeeld aan het einde van uw arbeidsovereenkomst. Laat de werkgever schriftelijk weten dat u het met deze gang van zaken niet eens bent en dat u verwacht dat deze dagen bij de eindafrekening alsnog aan u…

Lees verder

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw hulpvraag en wij verbinden u nog dezelfde werkdag aan de juiste expert.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven