fbpx
Ga naar content

Vakantie & verlof: Veelgestelde vragen

Als u gebruik maakt van de ‘standaardregeling' moet de werkgever uw verzoek goedkeuren. De standaardregeling gaat uit van een verlof van de helft van het aantal uren dat u normaal per week werkt gedurende een periode van zes maanden. U mag uw werkgever verzoeken om een afwijkende regeling.

Uw werkgever mag dit verzoek om af te wijken van de standaardregeling alleen afwijzen als er sprake is van een zogenaamd ‘zwaarwegend bedrijfsbelang'. Het gaat dan om de uitzonderlijke situatie dat de gang van zaken binnen het bedrijf waar u werkzaam bent ontwricht zou raken als u langer dan gebruikelijk verlof zou genieten.

De standaardregeling gaat uit van een verlof van de helft van het aantal uren dat u normaal per week werkt gedurende een periode van zes maanden.

Als u onverwacht (bijvoorbeeld door plotseling opkomende kiespijn) naar een tandarts of huisarts moet, kunt u een beroep doen op het zogenaamde calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. Dit verlof is bedoeld voor onvoorziene acute situaties.

Dit verlof is dus niet bedoeld voor een normale controle bij huisarts of tandarts.

U kunt kortdurend zorgverlof opnemen als u noodzakelijkerwijs een zieke ouder, een thuiswonend ziek kind of uw zieke partner moet verzorgen. Het moet dan wel duidelijk zijn dat er niemand anders is die de verzorging op zich kan nemen.

U heeft recht op tien dagen kort zorgverlof per jaar. Tijdens dit verlof wordt uw loon voor 70% doorbetaald.

Als u een zieke ouder, een thuiswonend ziek kind of uw zieke partner moet verzorgen die levensbedreigend ziek is, kunt u een beroep doen op het langdurend zorgverlof. Dit is een onbetaalde verlofvorm gedurende maximaal zesmaal uw arbeidsduur per week.

Het aantal vakantiedagen waarop u recht heeft, is volgens de wet minimaal viermaal het aantal dagen dat u per week werkt. Als u dus vijf dagen per week werkt, heeft u recht op minimaal 4 x 5 dagen = 20 vakantiedagen per jaar.

Vaak heeft u op grond van uw arbeidsovereenkomst of een CAO recht op meer vakantiedagen dan dit wettelijke minimum. Deze eventuele extra vakantiedagen worden dan ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd

In principe wel. Volgens de standaard wettelijke regeling moet de werkgever de vakantiedagen naar uw wensen vaststellen. U mag dus in principe zelf aangeven wanneer en voor hoe lang u met vakantie wilt. Uw werkgever mag uw verzoek wel afwijzen op grond van een ‘gewichtige' reden. Dan moet u denken aan een seizoenspiek of een zieke collega waardoor u niet gemist kunt worden.

Het is mogelijk dat in uw arbeidsovereenkomst of in een CAO een andere vakantieregeling is opgenomen. Daar kan bijvoorbeeld in staan dat de vakantiedagen tussen werknemer en werkgever in overleg worden vastgesteld. Ook is het mogelijk dat in deze vakantieregeling is opgenomen dat de beslissing om met vakantie te mogen gaan bij uw werkgever ligt.

Nee. In het algemeen kan uw werkgever niet eenzijdig bepalen wanneer u vakantiedagen moet opnemen. Wel kan in een CAO of in uw arbeidsovereenkomst afgesproken zijn dat er binnen het bedrijf waar u werkt sprake is van een verplichte bedrijfsvakantie gedurende een bepaalde periode.

Ja, in principe wel. Als u langdurig arbeidsongeschikt bent, bouwt u maximaal over een periode van zes maanden vakantiedagen op.

Nee. Het is wel belangrijk dat u in dat geval zo snel mogelijk bij uw werkgever melding doet van het feit dat u ziek bent.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven