Ga naar content

Ontslagvergoeding: Veelgestelde vragen

Of u recht heeft op een ontslagvergoeding, is afhankelijk van hoe lang u bij uw werkgever in dienst bent geweest. Als dit minimaal 2 jaar is, heeft u recht op een vergoeding. Dit geldt ook wanneer er sprake was van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. De ontslagprocedure moet dan wel na 1 juli 2015 zijn gestart. De…

Lees verder

Als het tot een ontslagprocedure komt, de kantonrechter. Maar vaak maken werkgever en werknemer in onderling overleg afspraken over de hoogte van een ontslagvergoeding. De kantonrechtersformule wordt meestal wel als richtsnoer gebruikt.

Dat ligt eraan. Als er sprake is van een structurele situatie (meerdere jaren) en de hoogte van bijvoorbeeld de bonussen fluctueert niet al te zeer, dan heeft u een goede kans dat de kantonrechter deze elementen meeweegt in de zogenaamde B-factor.

In elk geval niet automatisch. U moet hier wel iets voor doen. Via een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag kunt u een kantonrechter vragen alsnog te beoordelen of u in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding.

De B-factor gaat in principe uit van uw laatstgenoten inkomen. Alleen in uitzonderingssituaties wordt hiervan afgeweken. Stel dat u tien jaar fulltime gewerkt heeft en sinds een half jaar voor twee dagen in de week werkt.

In een dergelijke situatie is het denkbaar dat de kantonrechter bij het bepalen van een ontslagvergoeding voor een deel rekening houdt met uw hogere fulltime salaris.

Ja, in principe wel. Als er steeds sprake is geweest van een overname (of fusie) en uw dienstverband is steeds voortgezet, tellen alle voorgaande dienstjaren mee bij het bepalen van de zogenaamde B-factor

De stamrechtverzekering is in feite een bijzondere levensverzekering die gebruikt kan worden om op een fiscaal gunstige wijze uw ontslagvergoeding uit te laten keren.

Uw werkgever stort in dit geval (een deel van) uw ontslagvergoeding als koopsom bij een verzekeringsmaatschappij van uw keuze, zonder dat de werkgever daarbij (loon)belasting op de ontslagvergoeding hoeft in te houden.

De stamrecht B.V. is een speciale besloten vennootschap (B.V.) die u kunt oprichten om er vervolgens op een fiscaal gunstige wijze uw ontslagvergoeding in onder te brengen.

Hiervoor zijn geen exacte grenzen te noemen. Grofweg zou een stamrechtverzekering aantrekkelijk kunnen zijn bij een ontslagvergoeding vanaf 10.000 euro. Voor de stamrecht B.V. is een ondergrens van 20.000 euro realistisch.

Uw werkgever moet in principe de normale tarieven loonbelasting inhouden op uw ontslagvergoeding als u deze vergoeding netto wilt ontvangen. Deze tarieven lopen naar gelang uw inkomen en de hoogte van de ontslagvergoeding op van 33,5% tot maximaal 52%.

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven