Ga naar content

Solliciteren: Tips & Tricks

Bewaar de vacature waar u op gaat reageren. Later zou deze vacature nog van pas kunnen komen als u met de kandidaat-werkgever onenigheid krijgt over bijvoorbeeld de gestelde functie-eisen. Schrijf op de vacature ook de datum waarop de vacature in de krant of bijvoorbeeld het internet gepubliceerd is.

Bereid u goed voor op het sollicitatiegesprek. Bedenk van te voren hoe u wilt reageren als de kandidaat-werkgever u moeilijke of mogelijk zelfs ontoelaatbare vragen gaat stellen over uw arbeidsverleden of medische status.

Bevestig toezeggingen. Als u tijdens het sollicitatiegesprek bepaalde toezeggingen worden gedaan (bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden of promotiekansen), dan kan het verstandig zijn om deze toezeggingen (per e-mail) te bevestigen zodat hier later geen misverstand over kan ontstaan.

Maak een verslag. Houd voor uzelf schriftelijk bij wanneer u een sollicitatiegesprek hebt gevoerd en wat er tijdens dit gesprek besproken is. Dit verslag kan later mogelijk nuttig zijn als u met de kandidaat-werkgever een discussie krijgt over wat er destijds besproken of gezegd is.

Richt u met een klacht eerst tot de werkgever. Als u het niet eens bent met de gang van zaken tijdens de sollicitatieprocedure of u wilt een klacht indienen, meld dit dan eerst schriftelijk bij de kandidaat-werkgever zelf. De meeste officiĆ«le klachteninstanties willen uw klacht pas in behandeling nemen als u de kandidaat- werkgever eerst…

Lees verder

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw hulpvraag en wij verbinden u nog dezelfde werkdag aan de juiste expert.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven