Ga naar content

Ontslagvergoeding: Tips & Tricks

Als uw werkgever met uw instemming tot een ontslagregeling wil komen, laat uw werkgever dan schriftelijk een voorstel uitwerken. Geef hierop nog geen commentaar totdat u hierover juridisch advies heeft ingewonnen.

Als uw werkgever uw ontslag via het UWV Werkbedrijf wil aanvragen en u krijgt geen ontslagvergoeding aangeboden, neem dan zo snel mogelijk contact op met een arbeidsrechtspecialist. Hij of zij kan dan een inschatting maken of u mogelijk toch in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding en hoe deze vergoeding bereikt kan worden.

Lees verder

Laat u informeren over de fiscaal gunstige mogelijkheden om uw ontslagvergoeding uit te laten keren voordat uw werkgever daadwerkelijk tot betaling overgaat.

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw hulpvraag en wij verbinden u nog dezelfde werkdag aan de juiste expert.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven