Ga naar content

Arbeidscontracten: Tips & Tricks

Als u twijfelt over de geldigheid van een proeftijd, dan kunt u in de meeste gevallen deze twijfel beter pas uitspreken op het moment dat de werkgever u ook daadwerkelijk ontslaat in de proeftijd. Doet u dat eerder, dan zet u hiermee mogelijk de arbeidsverhouding onnodig onder druk.

Als u denkt dat u ten onrechte in de proeftijd ontslagen bent, maak dan niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk bezwaar. Vermeld in deze brief de reden van uw bezwaar en geef aan dat u van mening bent dat de arbeidsovereenkomst nog gewoon is blijven doorlopen. Ook is het verstandig om aan te geven dat…

Lees verder

Houd voor ogen dat een ontslag in de proeftijd tijdens ziekte of zwangerschap wel geldig is, maar ontslag vanwege ziekte of zwangerschap in de proeftijd niet toelaatbaar is.

Denk goed na voordat u instemt met een concurrentie- of relatiebeding. Houd er rekening mee dat een dergelijk beding in principe geldig is en een rechter pas onder bijzondere omstandigheden bereid is om een concurrentie- en relatiebeding ongedaan te maken.

Als u bij een nieuwe werkgever aan de slag wil en u weet of vermoedt dat dit in strijd is met een concurrentie- of relatiebeding waarmee u ingestemd heeft, ga dan niet aan de slag voordat u deze kwestie hebt opgelost. Als u mogelijk zonder uw oude werkgever hiervan op de hoogte te stellen bij…

Lees verder

Probeer met uw oude werkgever bij voorkeur in overleg tot een oplossing te komen over uw concurrentiebeding als u bij een andere werkgever aan de slag wilt. Probeer zoveel mogelijk argumenten te verzamelen om uw standpunt te onderbouwen dat het niet redelijk is als u aan het concurrentiebeding gehouden zou worden. Misschien biedt het omzetten…

Lees verder

Als u ten onrechte op staande voet ontslagen wordt, biedt dit een mogelijkheid om in een keer van uw concurrentiebeding af te zijn. Let op: hiervoor moet u wel juridisch advies inwinnen. Of het concurrentiebeding daadwerkelijk definitief van tafel is, hangt af van de vervolgstappen die u neemt na het ontslag op staande voet.

Als u met uw werkgever in gesprek bent over een beƫindiging van uw dienstverband met wederzijds goedvinden, vergeet dan niet ook uw concurrentie- of relatiebeding in deze onderhandelingen mee te nemen. Het is vrij gebruikelijk dat een werkgever die een beƫindiging van het dienstverband wenst, afziet van het concurrentie- of relatiebeding.

Houd als oproepkracht een nauwkeurig schema bij van de dagen en uren waarop u gewerkt heeft. Dit schema kan van groot belang zijn als u in de toekomst met de werkgever onenigheid krijgt over het aantal gewerkte uren of over de vraag of uw oproepovereenkomst inmiddels mogelijk is overgegaan in een arbeidsovereenkomst.

U heeft recht op een minimum aantal vakantie-uren. Ook al staat er in uw oproepovereenkomst dat deze vakantie-uren in uw uurloon in begrepen zijn, hoeft u hiermee geen genoegen te nemen.

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven