Ga naar content

Arbeidscontracten: Tips & Tricks

Houd als oproepkracht een nauwkeurig schema bij van de dagen en uren waarop u gewerkt heeft. Dit schema kan van groot belang zijn als u in de toekomst met de werkgever onenigheid krijgt over het aantal gewerkte uren of over de vraag of uw oproepovereenkomst inmiddels mogelijk is overgegaan in een arbeidsovereenkomst.

U heeft recht op een minimum aantal vakantie-uren. Ook al staat er in uw oproepovereenkomst dat deze vakantie-uren in uw uurloon in begrepen zijn, hoeft u hiermee geen genoegen te nemen.

Als u langere tijd niet meer opgeroepen wordt, is het verstandig om de werkgever te vragen of dit een tijdelijke of definitieve situatie is. In dat laatste geval is het verstandig om, mogelijk in overleg met een arbeidsrechtadvocaat, na te gaan of u wellicht bezwaar kunt maken tegen het feit dat u niet meer wordt…

Lees verder

Houd bij verlenging van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd goed in de gaten hoe vaak uw contract inmiddels verlengd is. Mogelijk bent u, zonder dat u zich dit bewust bent, al werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als uw werkgever u de toezegging doet om uw contract voor bepaalde tijd bij goed functioneren om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd, is het raadzaam om de werkgever te vragen deze toezegging op schrift te stellen. Als de werkgever hier niet toe bereid is, bevestig deze toezegging dan zelf, bijvoorbeeld per e-mail,…

Lees verder

Als u twijfelt over de vraag of uw werkgever uw contract voor bepaalde tijd wel wil verlengen en de einddatum van het contract is inmiddels bereikt, kunt u proberen om uw werkzaamheden stilzwijgend voort te zetten. Als u ook na deze einddatum gewoon uw werk kunt voortzetten, ontstaat er namelijk automatisch een nieuw contract voor…

Lees verder

Zorg dat u professioneel te werk gaat als u als freelancer aan de slag wilt. Neem conctact op met de Kamer van Koophandel voor een inschrijving in het handelsregister. Zorg ook voor een VAR-wuo. Door deze verklaring weet uw opdrachtgever dat hij geen fiscaal risico loopt als hij zaken met u wil doen.

Werk altijd op basis van een freelance-overeenkomst. In deze overeenkomst kunt u schriftelijk vastleggen onder welke voorwaarden u uw werkzaamheden verricht. Een goede freelance-overeenkomst kan achteraf misverstanden, discussies of soms zelfs gerechtelijke procedures voorkomen.

Als uw opdrachtgever zelf een freelance-overeenkomst heeft en u vraagt daarmee akkoord te gaan, laat deze overeenkomst dan altijd juridisch controleren. Mogelijk staan er in de overeenkomst een aantal bepalingen die in het voordeel van de opdrachtgever zijn, maar in uw nadeel werken.

Hanteer duidelijk betalingstermijnen en wacht niet te lang met het sturen van een betalingsherinnering als een betalingstermijn verlopen is. Ook al is er geen sprake van betalingsonwil bij de opdrachtgever, uit onderzoek is gebleken dat het moeilijker wordt om uw honorarium geïncasseerd te krijgen naarmate de betalingstermijn langer verstreken is.

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven