Ga naar content

Arbeidscontracten: Tips & Tricks

Controleer bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst altijd of er sprake is van een proeftijd. Houd er rekening mee dat een proeftijd mogelijk ook in een eventueel van toepassing zijnde CAO of personeelshandboek kan staan. Met name als er sprake is van een situatie waarbij de werkgever aandringt op uw indiensttreding, is het vaak…

Lees verder

Als u twijfelt over de geldigheid van een proeftijd, dan kunt u in de meeste gevallen deze twijfel beter pas uitspreken op het moment dat de werkgever u ook daadwerkelijk ontslaat in de proeftijd. Doet u dat eerder, dan zet u hiermee mogelijk de arbeidsverhouding onnodig onder druk.

Als u denkt dat u ten onrechte in de proeftijd ontslagen bent, maak dan niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk bezwaar. Vermeld in deze brief de reden van uw bezwaar en geef aan dat u van mening bent dat de arbeidsovereenkomst nog gewoon is blijven doorlopen. Ook is het verstandig om aan te geven dat…

Lees verder

Houd voor ogen dat een ontslag in de proeftijd tijdens ziekte of zwangerschap wel geldig is, maar ontslag vanwege ziekte of zwangerschap in de proeftijd niet toelaatbaar is.

Denk goed na voordat u instemt met een concurrentie- of relatiebeding. Houd er rekening mee dat een dergelijk beding in principe geldig is en een rechter pas onder bijzondere omstandigheden bereid is om een concurrentie- en relatiebeding ongedaan te maken.

Als u bij een nieuwe werkgever aan de slag wil en u weet of vermoedt dat dit in strijd is met een concurrentie- of relatiebeding waarmee u ingestemd heeft, ga dan niet aan de slag voordat u deze kwestie hebt opgelost. Als u mogelijk zonder uw oude werkgever hiervan op de hoogte te stellen bij…

Lees verder

Houd een zorgvuldige administratie bij van uw arbeidsverleden bij het uitzendbureau. Denk hierbij aan de verschillende uitzendovereenkomsten, maar ook de eventueel gevoerde correspondentie. Deze stukken kunnen later van groot belang zijn voor het geval er een discussie mocht ontstaan over uw status en uw rechten.

Als u door een inlener een arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt, controleer dan of er een proeftijd in de overeenkomst is opgenomen. Zo ja, is het raadzaam om na te gaan of dit een juridisch geldige proeftijd is. Meestal zal dit niet het geval zijn en kunt u dus niet binnen deze periode ontslagen worden.

Als een inlener u een contract voor bepaalde tijd aanbiedt, controleer dan of dit is toegestaan. Mogelijk hebt u op basis van uw arbeidsverleden bij het uitzendbureau recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als dit inderdaad het geval is, hoeft u daar niet direct melding van te maken. Dit kunt u ook doen als…

Lees verder

Zorg dat u professioneel te werk gaat als u als freelancer aan de slag wilt. Neem conctact op met de Kamer van Koophandel voor een inschrijving in het handelsregister. Zorg ook voor een VAR-wuo. Door deze verklaring weet uw opdrachtgever dat hij geen fiscaal risico loopt als hij zaken met u wil doen.

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven