Ga naar content

Loon: Tips & Tricks

Als uw werkgever de loonbetalingen stopzet, dan is het verstandig om hier snel en schriftelijk op te reageren. Vaak is het wenselijk om in deze brief te vermelden dat u zich beschikbaar houdt om werkzaamheden te blijven verrichten.

Als u in een conflict bent gekomen waarbij u zelf van mening bent dat u niet in staat bent om te werken, terwijl uw werkgever dit betwist, blijf dan niet passief afwachten. Als u het niet eens bent met een oordeel van de bedrijfsarts, vraag dan bij het UWV een deskundigenoordeel aan. Laat uw werkgever…

Lees verder

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw hulpvraag en wij verbinden u nog dezelfde werkdag aan de juiste expert.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven