fbpx
Ga naar content

Ambtenarenrecht: Veelgestelde vragen

Fuwasys is het functiewaarderingssysteem dat veelal bij de rijksoverheid wordt gehanteerd. Bij dit systeem worden functies op basis van een aantal kenmerken gewaardeerd.

In principe bent u als ambtenaar vrij om te bepalen wanneer u vakantie opneemt. Officieel moet het bevoegd gezag echter toestemming geven voor de vakantie. Als dringende redenen van dienstbelang dat noodzakelijk maken, kan het bevoegd gezag de reeds verleende toestemming intrekken.

Als u het niet eens bent met een wijziging in uw bezoldiging is het mogelijk om bezwaar te maken. Soms zal een wijziging in de bezoldiging slechts blijken uit een loonstrook. In dat geval kan de loonstrook gezien worden als het besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Let er wel op tijdig bezwaar te maken. De bezwaartermijn bedraagt zes weken. Het bezwaar dient schriftelijk te worden ingesteld.

In dat geval is het mogelijk om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. Het UWV zal dan een onafhankelijk oordeel geven over de vraag of u ziek bent of niet

Een schorsing in het belang van de dienst kan in tal van situaties plaatsvinden. Dit kan zijn omdat iets onderzocht moet worden, bijvoorbeeld vermeende onregelmatigheden. Een schorsing in het belang van de dienst kan echter ook plaatsvinden als sprake is van een onwerkbare situatie. Het dienstbelang weegt zwaar en wordt snel aangenomen.

Of u na ontslag recht heeft op een uitkering wordt beoordeeld door de uitkeringsinstantie. Normaal gesproken zult u echter geen uitkering ontvangen. Strafontslag is immers een ontslag wegens een dringende reden en bovendien verwijtbaar.

De snelste manier om duidelijkheid te krijgen met betrekking tot het strafontslag is een voorlopige voorziening te vragen aan de bestuursrechter. Hiervoor zal wel eerst een bezwaarprocedure aanhangig gemaakt moeten worden. Aan de bestuursrechter kan schorsing van het ontslagbesluit worden gevraagd en doorbetaling van het salaris.

Een wettelijk recht op een ontslagvergoeding bestaat niet. In geval van een ontslag op andere gronden kunt u mogelijk voor een ontslagvergoeding in aanmerking komen. Ook is het mogelijk om een beëindigingsregeling te treffen waarin een ontslagvergoeding is opgenomen.

In principe is de kantonrechtersformule niet op ambtenaren van toepassing. Dit heeft ermee te maken dat ambtenaren onder vaak ruimere uitkeringsregelingen vallen. In sommige gevallen passen rechters deze formule toch wel eens toe.

Als sprake is van een eervol ontslag dat niet verwijtbaar is komt u in aanmerking voor een uitkering. Voor 2001 werd deze uitkering wachtgeld genoemd. Na 2001 gaat het om een WW-uitkering vermeerderd met een bovenwettelijke uitkering.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven