Ga naar content

Ambtenarenrecht: Veelgestelde vragen

U bent ambtenaar als u beschikt over een aanstellingsbesluit. Heeft u een schriftelijke arbeidsovereenkomst, dan bent u geen ambtenaar.

Veel regels vindt u terug in het rechtspositiereglement dat op u van toepassing is. U kunt bij een personeelsfunctionaris dit reglement opvragen.

Als u twijfelt of u in strijd met bepaalde (gedrags)regels handelt, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon of een in ambtenarenrecht gespecialiseerde advocaat.

Raadpleeg allereerst de van toepassing zijnde klokkenluidersregeling. Volg vervolgens de voorgeschreven procedure. Alleen als deze procedure op de juiste wijze wordt gevolgd heeft u recht op bescherming.

Een aanstelling is een besluit van de werkgever, waarbij de ambtenaar wordt aangesteld. Hiermee komt het dienstverband tot stand.

Een tijdelijke aanstelling eindigt op de einddatum zonder dat hiervoor een besluit nodig is. Voor de beëindiging van een vaste aanstelling is altijd een besluit nodig.

Bij de rijksoverheid kan een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van ten hoogste twee jaar plaatsvinden. Eventueel kan deze termijn worden verlengd met de tijd dat de ambtenaar geen werkzaamheden heeft verricht.

Na drie tijdelijke aanstellingen kan een vaste aanstelling ontstaan.

Praktijkvoorbeeld
Peter is op 1 januari 2009 bij wijze van proef tijdelijk aangesteld als ambtenaar bij de gemeente Utrecht. De tijdelijke aanstelling geldt voor de duur van 24 maanden. Als de gemeente Utrecht tussentijds de dienstbetrekking wil beëindigen, dan zal zij hiervoor een officieel gemotiveerd ontslagbesluit moeten nemen. Tegen dit besluit kan Peter bezwaar maken.

Daarna zou Peter ook nog beroep kunnen instellen bij de rechtbank, eventueel gevolgd door hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Als er aan het einde van de periode van 24 maanden een arbeidsconflict ontstaat, dan is de kans groot dat de gemeente Utrecht geen ontslagbesluit zal nemen, maar het einde van de aanstelling zal afwachten. In dat geval houdt de aanstelling namelijk automatisch op.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven