Ga naar content

Ambtenarenrecht: Veelgestelde vragen

Als u het niet eens bent met een wijziging in uw bezoldiging is het mogelijk om bezwaar te maken. Soms zal een wijziging in de bezoldiging slechts blijken uit een loonstrook. In dat geval kan de loonstrook gezien worden als het besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Let er wel op tijdig bezwaar te maken. De bezwaartermijn bedraagt zes weken. Het bezwaar dient schriftelijk te worden ingesteld.

In dat geval is het mogelijk om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. Het UWV zal dan een onafhankelijk oordeel geven over de vraag of u ziek bent of niet

Een schorsing in het belang van de dienst kan in tal van situaties plaatsvinden. Dit kan zijn omdat iets onderzocht moet worden, bijvoorbeeld vermeende onregelmatigheden. Een schorsing in het belang van de dienst kan echter ook plaatsvinden als sprake is van een onwerkbare situatie. Het dienstbelang weegt zwaar en wordt snel aangenomen.

Een aanstelling is een besluit van de werkgever, waarbij de ambtenaar wordt aangesteld. Hiermee komt het dienstverband tot stand.

Een tijdelijke aanstelling eindigt op de einddatum zonder dat hiervoor een besluit nodig is. Voor de beëindiging van een vaste aanstelling is altijd een besluit nodig.

Bij de rijksoverheid kan een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van ten hoogste twee jaar plaatsvinden. Eventueel kan deze termijn worden verlengd met de tijd dat de ambtenaar geen werkzaamheden heeft verricht.

Na drie tijdelijke aanstellingen kan een vaste aanstelling ontstaan.

Praktijkvoorbeeld
Peter is op 1 januari 2009 bij wijze van proef tijdelijk aangesteld als ambtenaar bij de gemeente Utrecht. De tijdelijke aanstelling geldt voor de duur van 24 maanden. Als de gemeente Utrecht tussentijds de dienstbetrekking wil beëindigen, dan zal zij hiervoor een officieel gemotiveerd ontslagbesluit moeten nemen. Tegen dit besluit kan Peter bezwaar maken.

Daarna zou Peter ook nog beroep kunnen instellen bij de rechtbank, eventueel gevolgd door hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Als er aan het einde van de periode van 24 maanden een arbeidsconflict ontstaat, dan is de kans groot dat de gemeente Utrecht geen ontslagbesluit zal nemen, maar het einde van de aanstelling zal afwachten. In dat geval houdt de aanstelling namelijk automatisch op.

Nee, het is niet mogelijk om tegen een functioneringsverslag bezwaar te maken. Een functioneringsverslag is geen besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Als u het niet eens bent met de inhoud van een functioneringsverslag, is het verstandig het functioneringsverslag niet te ondertekenen. Daarnaast kan het verstandig zijn om schriftelijk te protesteren.

Ja, tegen een beoordeling kan bezwaar worden gemaakt. De beoordeling moet dan wel formeel zijn vastgesteld. Deze vaststelling gebeurt door middel van een besluit. Tegen het besluit tot vaststelling van een beoordeling kan bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn bedraagt zes weken.

Een functioneringsgesprek is een open gesprek tussen werkgever en werkgever op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij kan worden gesproken over de dagelijkse gang van zaken en toekomstverwachtingen.

Het functioneringsgesprek heeft geen rechtspositionele gevolgen. Een beoordelingsgesprek heeft een formeel karakter en kan wel rechtspositionele gevolgen hebben. De beoordeling wordt eenzijdig door de werkgever vastgesteld.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven