fbpx
Ga naar content

Ambtenarenrecht: Veelgestelde vragen

Of u na ontslag recht heeft op een uitkering wordt beoordeeld door de uitkeringsinstantie. Normaal gesproken zult u echter geen uitkering ontvangen. Strafontslag is immers een ontslag wegens een dringende reden en bovendien verwijtbaar.

De snelste manier om duidelijkheid te krijgen met betrekking tot het strafontslag is een voorlopige voorziening te vragen aan de bestuursrechter. Hiervoor zal wel eerst een bezwaarprocedure aanhangig gemaakt moeten worden. Aan de bestuursrechter kan schorsing van het ontslagbesluit worden gevraagd en doorbetaling van het salaris.

Een wettelijk recht op een ontslagvergoeding bestaat niet. In geval van een ontslag op andere gronden kunt u mogelijk voor een ontslagvergoeding in aanmerking komen. Ook is het mogelijk om een beëindigingsregeling te treffen waarin een ontslagvergoeding is opgenomen.

Na drie tijdelijke aanstellingen kan een vaste aanstelling ontstaan.

Praktijkvoorbeeld
Peter is op 1 januari 2009 bij wijze van proef tijdelijk aangesteld als ambtenaar bij de gemeente Utrecht. De tijdelijke aanstelling geldt voor de duur van 24 maanden. Als de gemeente Utrecht tussentijds de dienstbetrekking wil beëindigen, dan zal zij hiervoor een officieel gemotiveerd ontslagbesluit moeten nemen. Tegen dit besluit kan Peter bezwaar maken.

Daarna zou Peter ook nog beroep kunnen instellen bij de rechtbank, eventueel gevolgd door hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Als er aan het einde van de periode van 24 maanden een arbeidsconflict ontstaat, dan is de kans groot dat de gemeente Utrecht geen ontslagbesluit zal nemen, maar het einde van de aanstelling zal afwachten. In dat geval houdt de aanstelling namelijk automatisch op.

Nee, het is niet mogelijk om tegen een functioneringsverslag bezwaar te maken. Een functioneringsverslag is geen besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Als u het niet eens bent met de inhoud van een functioneringsverslag, is het verstandig het functioneringsverslag niet te ondertekenen. Daarnaast kan het verstandig zijn om schriftelijk te protesteren.

Ja, tegen een beoordeling kan bezwaar worden gemaakt. De beoordeling moet dan wel formeel zijn vastgesteld. Deze vaststelling gebeurt door middel van een besluit. Tegen het besluit tot vaststelling van een beoordeling kan bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn bedraagt zes weken.

Een functioneringsgesprek is een open gesprek tussen werkgever en werkgever op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij kan worden gesproken over de dagelijkse gang van zaken en toekomstverwachtingen.

Het functioneringsgesprek heeft geen rechtspositionele gevolgen. Een beoordelingsgesprek heeft een formeel karakter en kan wel rechtspositionele gevolgen hebben. De beoordeling wordt eenzijdig door de werkgever vastgesteld.

Voordat een formele beoordeling tot stand komt krijgt u als ambtenaar de kans om uw visie te geven met betrekking tot de beoordeling. Dit kan tijdens een zogenaamd bedenkingengesprek.

Functiewaardering is een proces waarbij uw werkzaamheden worden beschreven en gewaardeerd.

Een inschalingsbesluit is een besluit waarbij uw functie wordt ingepast in de (nieuwe) organisatie en de daarbij behorende bezoldiging wordt vastgesteld.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven