Ga naar content

Ambtenarenrecht: Veelgestelde vragen

In principe is de kantonrechtersformule niet op ambtenaren van toepassing. Dit heeft ermee te maken dat ambtenaren onder vaak ruimere uitkeringsregelingen vallen. In sommige gevallen passen rechters deze formule toch wel eens toe.

Als sprake is van een eervol ontslag dat niet verwijtbaar is komt u in aanmerking voor een uitkering. Voor 2001 werd deze uitkering wachtgeld genoemd. Na 2001 gaat het om een WW-uitkering vermeerderd met een bovenwettelijke uitkering.

In dat geval is het mogelijk om bezwaar te maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend met als bijlage een kopie van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.

Een functioneringsgesprek is een open gesprek tussen werkgever en werkgever op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij kan worden gesproken over de dagelijkse gang van zaken en toekomstverwachtingen.

Het functioneringsgesprek heeft geen rechtspositionele gevolgen. Een beoordelingsgesprek heeft een formeel karakter en kan wel rechtspositionele gevolgen hebben. De beoordeling wordt eenzijdig door de werkgever vastgesteld.

Voordat een formele beoordeling tot stand komt krijgt u als ambtenaar de kans om uw visie te geven met betrekking tot de beoordeling. Dit kan tijdens een zogenaamd bedenkingengesprek.

Functiewaardering is een proces waarbij uw werkzaamheden worden beschreven en gewaardeerd.

Een inschalingsbesluit is een besluit waarbij uw functie wordt ingepast in de (nieuwe) organisatie en de daarbij behorende bezoldiging wordt vastgesteld.

Op zichzelf is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de functiewaardering. Vaak zal deze mogelijkheid zich echter pas voordoen op het moment dat een formeel inschalingsbesluit wordt genomen. Het is raadzaam de geldende procedureregeling te raadplegen.

U bent ambtenaar als u beschikt over een aanstellingsbesluit. Heeft u een schriftelijke arbeidsovereenkomst, dan bent u geen ambtenaar.

Veel regels vindt u terug in het rechtspositiereglement dat op u van toepassing is. U kunt bij een personeelsfunctionaris dit reglement opvragen.

Als u twijfelt of u in strijd met bepaalde (gedrags)regels handelt, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon of een in ambtenarenrecht gespecialiseerde advocaat.

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven