fbpx
Ga naar content

Solliciteren: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Werkgever moet getuigschrift afgeven bij einde dienstverband

Uw werkgever is wettelijk verplicht om u bij het einde van uw arbeidsovereenkomst op verzoek een getuigschrift uit te reiken. Als de werkgever dit weigert, is hij schadeplichtig.

Lees verder

Klachten over het verloop van uw sollicitatieprocedure? Deel II

Als u een klacht heeft over een aanstellingskeuring, dan kunt u tot zes maanden nadat het probleem zich heeft voorgedaan een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

Lees verder

Klachten over het verloop van uw sollicitatieprocedure? Deel I

Tijdens een sollicitatieprocedure kan er natuurlijk van alles fout gaan. Kleine dingen, maar soms ook belangrijke zaken. Uiteraard kunt u zich beklagen bij de kandidaat-werkgever, maar mogelijk vindt uw klacht hier onvoldoende gehoor...

Lees verder

Wat is de NVP Sollicitatiecode?

De NVP Sollicitatiecode is een door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) opgesteld document met gedragsregels waaraan elke werkgever zich bij het aannemen van personeel zou moeten houden.

Lees verder

Sollicitatie en aanstellingskeuring

Voor specifieke functies kan het zijn dat de werkgever een zogenaamde aanstellingskeuring wil laten plaatsvinden. Deze medische keuring is alleen toegestaan als het voor het vervullen van de functie noodzakelijk is dat u aan bepaalde medische eisen voldoet.

Lees verder

Discriminatie bij sollicitatie

Onder discriminatie verstaat men in het algemeen het maken van verboden onderscheid tussen mensen op grond van bijvoorbeeld afkomst, ras, religieuze overtuigingen, sekse, seksuele geaardheid, handicap of chronische ziekte.

Lees verder

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Soms zal een werkgever bij de start van een nieuwe baan vragen om een verklaring omtrent gedrag (VOG), bij veel mensen beter bekend als een ‘bewijs van goed gedrag'. Met deze verklaring omtrent gedrag kunt u dan aantonen dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor het vervullen van de functie.

Lees verder

Wat is een assessment?

Letterlijk betekent het Engelse woord ‘assessment' inschatting of beoordeling. Het gaat bij een assessment dan ook om een beoordeling van een sollicitant of werknemer in het kader van zijn (on)geschiktheid voor een bepaalde functie.

Lees verder

Mag een kandidaat-werkgever referenties over mij inwinnen?

Een kandidaat-werkgever hoort alleen referenties over u in te winnen nadat u hiervoor toestemming verleend heeft. Om te voorkomen dat een kandidaat-werkgever zonder uw expliciete toestemming...

Lees verder

Sollicitatiegesprek: Welke vragen mag ik (niet) verwachten?

Een kandidaat-werkgever mag u tijdens een sollicitatiegesprek niet zomaar van alles vragen. Over privacygevoelige onderwerpen als een eventueel strafrechtelijk verleden of uw medische toestand mag u in het algemeen zwijgen.

Lees verder

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven