fbpx
Ga naar content

Mag een kandidaat-werkgever referenties over mij inwinnen?

Een kandidaat-werkgever hoort alleen referenties over u in te winnen nadat u hiervoor toestemming verleend heeft. Om te voorkomen dat een kandidaat-werkgever zonder uw expliciete toestemming inlichtingen gaat inwinnen bij uw vroegere werkgever(s), is het verstandig om in uw sollicitatiebrief te vermelden dat u op verzoek referenties kunt verstrekken.
Vermeld op voorhand nog geen namen en contactgegevens van eventuele referenties. U loopt daarmee het risico dat de kandidaat-werkgever rechtstreeks en zonder u verder te informeren bepaalde inlichtingen over u gaat inwinnen.

 

Ex-werkgever aansprakelijk voor verstrekken van onjuiste of onnodige informatie

De ex-werkgever die informatie over u verstrekt aan een potentieel nieuwe werkgever is verplicht om juiste informatie over u te geven. Als deze ex-werkgever verkeerde negatieve informatie over u verstrekt, dan is deze werkgever aansprakelijk voor de schade die u hierdoor mogelijk lijdt.

 

Een voorbeeld.
Een medewerkster van een bank was op enig moment onderwerp van een fraudeonderzoek. Uit dit onderzoek kon niet worden geconcludeerd dat de medewerkster betrokken was bij onregelmatigheden. Toen de medewerker (uit eigen inititiatief) haar dienstverband opzegde en solliciteerde bij een andere bank, gaf zij de nieuwe bank toestemming om referenties over haar in te winnen bij de oude werkgever.
De ex-werkgever deelde de kandidaat-werkgever mee dat mevrouw betrokken was geweest bij een fraudeonderzoek maar dat haar betrokkenheid bij fraude niet kon worden vastgesteld. Daarop liet kandidaat-werkgever de medewerkster weten haar toch niet aan te willen nemen. De medewerkster stelde daarop met succes haar oude werkgever aansprakelijk.

 

Volgens de rechter had de bank weliswaar geen onjuiste informatie over de medewerkster verstrekt, maar wel onnodige informatie. De bank had zich moeten realiseren dat de enkele melding van het feit dat de medewerkster onderwerp is geweest van een fraudeonderzoek een negatieve referentie zou opleveren. De rechter oordeelde dat de handelwijze van de werkgever hiermee onrechtmatig is geweest.

 

NVP Sollicitatiecode

De regel dat een werkgever geen referenties over u mag inwinnen zonder uw voorafgaande toestemming is vastgelegd in de zogenaamde NVP Sollicitatiecode. Dit is weliswaar geen wettelijke regeling, maar wel een breed geaccepteerde code die een aantal basisregels beschrijft waaraan werkgevers (en sollicitanten) zich bij een sollicitatie dienen te houden.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven