fbpx
Ga naar content

Wat is een assessment?

Letterlijk betekent het Engelse woord ‘assessment’ inschatting of beoordeling. Het gaat bij een assessment dan ook om een beoordeling van een sollicitant of werknemer in het kader van zijn (on)geschiktheid voor een bepaalde functie.

In de praktijk bestaat een assessment vaak uit een combinatie van een psychologische test aangevuld met een of meer aanvullende testen, simulaties of rollenspellen. Een assessment maakt vaak onderdeel uit van een sollicitatieprocedure. Een assessment wordt in de regel uitgevoerd door een gespecialiseerd (assessment)bureau. Vaak nemen assessments dan ook een hele dag in beslag.

De uitslag van een assessment volgt meestal binnen tien dagen. De uitslag is verwerkt in een rapport waarin geconcludeerd wordt in hoeverre u geschikt bent voor de betreffende functie.

Veruit de meeste psychologen die verbonden zijn aan een assessmentbureau zijn geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Het is verstandig om na te gaan of het bureau dat de assessment afneemt bij het NIP is aangesloten.

Werkgever mag alleen na toestemming werknemer resultaat assessment ontvangen

In dat geval mag u ervan uitgaan dat u het recht heeft om de uitslag van de assessment eerst zelf te bestuderen. Als u niet tevreden bent met het resultaat kunt u de toezending van dit rapport aan de (kandidaat-)werkgever blokkeren. Uiteraard moet er dan wel rekening mee houden dat uw kansen op het vervullen van de vacature in dat geval waarschijnlijk wel verkeken zijn.

Assessment tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst

Assessments worden niet alleen ingezet om te beoordelen of iemand geschikt is voor een bepaalde vacature. Het komt ook regelmatig voor dat een werkgever wil dat een werknemer tijdens de duur van het dienstverband een assessment aflegt.

In zijn algemeenheid bent u nooit verplicht om me te werken aan een assessment. Als uw werkgever u vraagt om hieraan mee te werken, ga dan goed na of dit ook wel in uw belang is. Een slechte uitslag zou uw werkgever een argument in handen kunnen geven om te streven naar een beëindiging van uw dienstverband. Als u twijfelt over de gevolgen van het wel of niet meerwerken aan een assessment, raadpleeg dan op voorhand een in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat of jurist.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven