fbpx
Ga naar content

Sollicitatie en aanstellingskeuring

Voor specifieke functies kan het zijn dat de werkgever een zogenaamde aanstellingskeuring wil laten plaatsvinden. Deze medische keuring is alleen toegestaan als het voor het vervullen van de functie noodzakelijk is dat u aan bepaalde medische eisen voldoet. Denk bijvoorbeeld aan functies zoals piloot, duiker of treinmachinist. Een aanstellingskeuring voor een normale kantoorbaan is dan ook niet toegestaan. Deze keuring mag bovendien niet gebruikt worden om in het algemeen te onderzoeken hoe het gesteld is met uw gezondheid.

De Wet op de medische keuringen (WMK) en het Besluit aanstellingskeuringen stellen strenge voorwaarden aan de procedure rondom de aanstellingskeuring. Als de keuring niet aan deze wettelijke voorwaarden voldoet, dan heeft de sollicitant het recht om de keuring te weigeren en kunt u bijvoorbeeld een klacht indienen bij Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

Zo moet een werkgever die gebruik wil maken van een aanstellingskeuring onder andere:

  • zijn arbodienst schriftelijk om advies vragen
  • bij de vacature direct vermelden dat een aanstellingskeuring behoort tot de sollicitatieprocedure

Verder hoort u van tevoren informatie te krijgen over het doel, de vragen en het medische onderzoek. Tijdens de keuring bent u verplicht om de juiste informatie te verschaffen. Doet u dit niet, dan kan dat tot gevolg hebben dat u geen recht heeft op loon als u in de toekomst ziek of arbeidsongeschikt wordt. Ook zou u, afhankelijk van de omstandigheden, ontslagen kunnen worden.

De bedrijfsarts die de aanstellingskeuring uitvoert, mag u overigens alleen vragen stellen die van belang zijn om vast te stellen of u in staat bent de betreffende functie te vervullen. Vragen over zwangerschap, erfelijke aanleg, ernstige niet-behandelbare ziektes en hiv zijn niet toegestaan.

Uitslag van de aanstellingskeuring

U heeft het recht om de uitslag van de aanstellingskeuring eerst zelf in te zien. Als u volgens de keuringsarts niet geschikt bent voor de functie, heeft u het recht om het doorzenden van de keuringsuitslag aan uw aanstaande werkgever te weigeren. De werkgever heeft dan op zijn beurt het recht om u niet aan te nemen.

Klachten

Als u het niet eens bent met de aanstellingskeuring of de wijze waarop deze keuring verlopen is, dan kunt u een klacht indienen bij de arbodienst die de keuring heeft uitgevoerd of bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven